OBSAH
EN RU
RECEPCE

Vyšetření žaludku

Telefon: 326 332 991

GASTROENTEROLOGIE: VYŠETŘENÍ ŽALUDKU

Gastroskopie je vyšetření ohebnou sondou zavedenou ústy do jícnu, žaludku a dvanáctníku. 

Vyšetřující lékař sleduje obraz přenášený optickými vlákny a video řetězcem na TV obrazovce. 

Z hlediska kvality, časnosti diagnózy a možnosti okamžitého šetrného zákroku (odběr vzorků, stavění krvácení) se jedná o vyšetření nenahraditelné jinou metodou.

Účelem vyšetření je objevení a zhodnocení eventuálního chorobného procesu ve vyšetřované oblasti či sledování změn stavu procesu již známého.

 

Před vyšetřením

Před vyšetřením je potřeba nejméně 8 hodin nejíst, nepít (event. malé množství čiré tekutiny), nekouřit. Pokud je vyšetření prováděno v ranních hodinách doporučujeme odložit požití ranních léků až po vyšetření. Těsně před vyšetřením vám bude podán na sliznici dutiny ústní a krku znecitlivující sprej.

 

Vyšetření

Vyšetření probíhá v leže na levém boku. Do úst Vám sestra vloží náustek, který stisknete zuby či dásněmi. 

Poté Vám lékař zavede přístroj přes náustek do krku a dále do trávicí trubice. Zpočátku je třeba Vaší spolupráce při polykání, v další fázi již lékař přístroj zavádí sám. 

Během vyšetření je nutné žaludek rozfouknout vzduchem, proto je nutné počítat s pocitem na zvracení, dávením. 

Pokud si to povaha Vašeho onemocnění žádá, je někdy nutné odebrat bioptické vzorky, odstranit slizniční výrůstky (polypy), v případě krvácení toto zastavit. Tyto procedury jsou náročnější na čas, proto vyšetření pak trvá déle, je však nebolestivé. 

Po některých výkonech nutno počítat s možností následné krátkodobé hospitalizace. Jinak po nekomplikovaném průběhu možno opustit endoskopické pracoviště ihned po vyšetření.

 

Po vyšetření

Pacientovi je doporučen léčebný režim, preventivní opatření po provedeném zdravotním výkonu a naplánování eventuálních dalších kontrolních vyšetření. Po provedení navrhovaného zdravotního výkonu, který proběhl bez komplikací není třeba žádného opatření, pouze jíst a pít nejdříve 30 minut po ukončení výkonu.

Po nitrožilním podání zklidňujících léků a léků proti bolesti (analgosedace) nesmíte řídit motorová vozidla, jezdit hromadnou dopravou, pít alkohol, provádět úkony, vyžadující pozornost, nečinit významná a právní rozhodnutí, nepodepisovat právní dokumenty.

 

Poučení pacienta před vyšetřením žaludku (esofagogastroduodenoskopií)

Charakteristika

Esofagogastroduodenoskopie je vyšetření horní části trávícího ústrojí. 

Toto vyšetření Vám bylo doporučeno na základě vašich obtíží, nebo jako prevence k časnému rozpoznání možných chorobných změn. 

Vlastní vyšetření se provádí ohebnou sondou o průměru 12 mm zavedenou ústy do jícnu, žaludku a dvanáctníku. Vyšetřující lékař sleduje obraz přenášený optickými vlákny a video řetězcem na TV obrazovce. 

Z hlediska kvality, časnosti diagnózy a možnosti okamžitého šetrného zákroku (odběr vzorků, stavění krvácení) se jedná o vyšetření nenahraditelné jinou metodou.

Doba vyšetření cca: 15 min.

 

Průběh

Před vyšetřením je potřeba nejméně 8 hodin nejíst, nepít (event. malé množství čiré tekutiny), nekouřit.

Pokud je vyšetření prováděno v ranních hodinách doporučujeme odložit požití ranních léků až po vyšetření. 

Vyšetřujícího lékaře informujte o svých závažných onemocněních a alergiích. Před zavedením přístroje Vám bude podán na sliznici nosohltanu znecitlivující spray. Vlastní vyšetření je zahájeno zavedením přístroje přes kousací kroužek do úst a dále do trávicí trubice. 

Nutno počítat s nucením na zvracení a dávením. Zpočátku je potřeba Vaše spolupráce při pokusu o polknutí v dalším průběhu lékař se sestrou zavádí přístroj sám. Během vyšetření klidně dýchejte nosem nebo ústy, nepolykejte.

Po nekomplikovaném vyšetření možno nemocnici opustit ihned, jíst a pít lze za 30 min.

 

Možné zákroky a komplikace v průběhu vyšetření

Výkony, které lze v průběhu vyšetření provést (odběr bioptických vzorků, odstranění polypů, stavění krvácení apod.) jsou nebolestivé, ale někdy vyžadují nitrožilní aplikaci sedativa s následnou krátkodobou hospitalizací (1-2 hod.). 

V den podání sedativa není pacientům dovoleno řízení motorových vozidel a obsluha zařízení vyžadující zvýšenou pozornost. 

Tak jako při každém invazivním vyšetření může i při gastroduodenoskopii dojít ojediněle k nečekaným komplikacím vyžadujícím přijetí do nemocnice, či chirurgický výkon. Může dojít k poranění jícnu a žaludku až proděravění stěny žaludku. Většinou v případě závažného nálezu. 

V případě nejasností se obraťte na vyšetřujícího lékaře.

 

Vyšetření žaludku

Vyšetření žaludku. Účelem vyšetření je objevení a zhodnocení eventuálního chorobného procesu ve vyšetřované oblasti či sledování změn stavu procesu již známého.

Vyšetření žaludku

Vyšetření žaludku. Gastroskopie je vyšetření ohebnou sondou ústy do jícnu, žaludku a dvanáctníku. 

Vyšetření žaludku

Vyšetřující lékař sleduje obraz přenášený optickými vlákny a video řetězcem na TV obrazovce.