OBSAH
EN RU
RECEPCE

Akreditované pracoviště časného záchytu karcinomu prostaty

Program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR

Pracoviště magnetické rezonance Kliniky Dr. Pírka je na základě akreditace MZ ČR zapojeno do programu časného záchytu karcinomu prostaty.

Od 1. 3. 2024 provádíme screeningová vyšetření magnetické rezonance prostaty. 

Vyšetřováni jsou muži ve věku 50–69 let, kteří byli zařazeni do screeningu karcinomu prostaty na základě PSA (vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu v krvi) a na základě vyšetření v ordinaci ambulantního urologa s certifikátem provádět screeningová vyšetření prostaty. 

Vyšetření je prováděno na základě žádanky od ambulantního urologa s certifikátem k provádění screeningového vyšetření prostaty.  

Vyšetření na nejmodernějším MRI přístrojovém vybavení zajišťují zkušení lékaři pod vedením MUDr. Zuzany Ryznarové, Ph. D.

Objednání na screeningové MR vyšetření: 

telefonicky: 326 332 470

e-mail: mr@drpirek.cz

Pro objednání je nutné zaslání žádanky (elektronicky - foto nebo sken) na e-mail: mr@drpirek.cz

Po zaslání žádanky na vyšetření a uvedení telefonního čísla se Vám ozveme do 2-3 pracovních dnů s termínem vyšetření.

 

Informace k pracovišti magnetické rezonance

 

Akreditované pracoviště časného záchytu karcinomu prostaty

Vyšetření na nejmodernějším přístrojovém MRI vybavení zajišťují zkušení lékaři a specialisté na radiologii.

Akreditované pracoviště časného záchytu karcinomu prostaty

V rámci akreditovaného programu MZ časného záchytu karcinomu prostaty nabízí Klinika screeningová vyšetření MRI.