OBSAH
EN RU
RECEPCE

Poučení pro pacienty a prevence pádů

POUČENÍ PRO PACIENTY

Poučení po operaci totální kloubní náhrady

Každý pacient je unikátní, stejně jako každá operace, a proto konečné slovo při stanovování vašeho režimu má vždy váš operatér. 

Přesto existuje několik obecných zásad a doporučení, které naleznete níže.

Pacienti po operaci totální náhrady velkého kloubu musí dodržovat určitá režimová opatření.

Tato opatření můžeme zjednodušeně rozdělit na opatření dočasná, týkající se doby rehabilitace po operaci náhrady a dlouhodobá opatření, platná doživotně.

V období rehabilitace po operaci totální náhrady kyčelního kloubu je důležité především dodržovat pohybový režim proti vykloubení totální náhrady. 

Ta je závažnou komplikací, řešenou buď reposicí, obvykle v celkové anestesii, případně při její nemožnosti opakovanou operací. Je důležité vyvarovat se hlubokého sedu na nízké předměty, typicky například pohovky, nekřížit nohy přes sebe a vyvarovat se hlubokých předklonů.

Možnost zatěžovat operovanou končetinu po operaci totální náhrady kyčle nebo kolena, stejně jako intenzita rehabilitace je velmi individuální a vždy podléhá pokynům operatéra, který ji řídí individuálně dle operačního nálezu a průběhu rehabilitace pacienta. 

Při dobré kvalitě kosti a kondici pacienta obvykle začíná rehabilitace první den po operaci a od druhého dne probíhá vertikalizace pacienta. 

Délka pracovní neschopnosti u pacientů v produktivním věku je opět velmi individuální a závisí na kondici pacienta a jeho motivovanosti. Obě tato doporučení ovšem berte jako obecná, konečné slovo má vždy váš operatér.

Z dlouhodobých režimových opatření po operaci totální náhrady je nejdůležitější prevence infekce. Infekce může na totální kloubní náhradu přejít prakticky z kterékoliv lokality vašeho těla, nejčastěji krevní cestou. 

Nejčastějšími zdroji mohou být infekce v dutině ústní, infekce močových cest, dýchacího ústrojí, zažívacího traktu a u žen gynekologické infekce. Při extrakcích zubů a veškerých chirurgických zákrocích by měl být Váš lékař informován o tom, že máte implantovánu totální náhradu a zajistit krytí výkonu pomocí antibiotik.

 

PREVENCE PÁDŮ

Dovolte, abychom vás a vaše blízké seznámili s tématem problematiky pádů hospitalizovaných pacientů a jejich možnou prevencí.

Chtěli bychom, aby toto opatření bylo pro Vás ochraňující, zajišťující Vaši větší bezpečnost, nikoliv aby pro vás bylo omezující.

Pády představují u hospitalizovaných pacientů nejčastější a současně nejrizikovější mimořádnou událost, která může hospitalizaci i léčbu zkomplikovat a prodloužit.

Nejvíce ohroženi rizikem pádu jsou pacienti se sníženou pohyblivostí

 • Po ortopedických operacích, používající ortopedické pomůcky
 • Po anestezii (narkóze)
 • S poruchou rovnováhy
 • S poruchou zraku
 • Tělesně a duševně handicapovaní

 

Mezi nejčastější příčiny pádů řadíme

 • Sníženou fyzickou mobilitu
 • Špatnou techniku vstávání
 • Zvýšenou svalovou slabost
 • Porušení léčebného režimu, nerespektování doporučení zdravotníků
 • Nesprávné či nefunkční užívání kompenzačních pomůcek a zacházení s nimi (francouzské hole – nekvalitní gumové nástavce na francouzské hole…)
 • Typ a stav obuvi
 • Špatné osvětlení
 • Překážky v místnosti
 • Mokré podlahy
 • Narušení rovnováhy                                                                                            

 

Doporučení

Naučte se zacházet se signalizačním zařízením a používejte jej k přivolání pomoci 24 hodin. Zdravotnický personál vám kdykoliv obsluhu signalizačního zařízení vysvětlí.

Při závratích, slabosti, točení hlavy či dezorientaci neopouštějte lůžko a přivolejte zdravotnický personál.

Respektujte doporučení zdravotnického personálu.

Naučte se správně používat kompenzační pomůcky (francouzské hole, chodítka…), pravidelně kontrolujte jejich technický stav. S používáním kompenzačních pomůcek a jejich kontrolou Vám pomohou fyzioterapeuti Kliniky Dr. Pírka.

S pomocí fyzioterapeuta nebo všeobecné sestry zvolte správnou obuv (s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou), vždy ji dobře obujte (používejte dlouhou lžíci).

Požádejte o odstranění překážek, které Vám brání v pohybu a jsou ve vašem okolí.

Je nutné dávat pozor na kluzkou podlahu – toaleta, sprcha, chodba.

Neodkládejte berle, dodržujte doporučenou zátěž operované končetiny. Ztratíte-li však rovnováhu a hrozí Vám pád, raději došlápněte na operovanou končetinu.

Věnujte pozornost únavě, nepřeceňujte své síly.

Dobré je vyvarovat se prudších pohybů a všech činností, které nesou vyšší riziko nekontrolovaného pádu.

 

NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC!

Každý pád okamžitě nahlaste zdravotnickému personálu Kliniky Dr. Pírka.

Rádi vám pomůžeme, vyšetříme vás a posílíme preventivní opatření.

 

Poučení pro pacienty a prevence pádů

V období rehabilitace po operaci totální náhrady kyčelního kloubu je důležité především dodržovat pohybový režim proti vykloubení totální náhrady.

Poučení pro pacienty a prevence pádů

Pozor na kluzkou podlahu. Je nutné dávat pozor na kluzkou podlahu – toaleta, sprcha, chodba...

Poučení pro pacienty a prevence pádů

Pacienti po operaci totální náhrady velkého kloubu musí dodržovat určitá režimová opatření.

Poučení pro pacienty a prevence pádů

Nebojte se požádat o pomoc. Věnujte pozornost únavě, nepřeceňujte své síly.