OBSAH
EN RU
RECEPCE

Totální náhrada kyčelního kloubu

Telefon: 326 332 991

MUDr. Daniel Horáček

ORTOPEDIE: TOTÁLNÍ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU

Anatomie kyčelního kloubu

Kyčelní kloub je kulovitý kloub, tvořený pánevní jamkou (acetabulem) a hlavicí stehenní kosti. 

Kostěný základ pánevní jamky je doplněn o chrupavčité labrum. Oba povrchy kostí pokrývá u zdravého kloubu hyalinní chrupavka. Stabilita kyčelního kloubu je dána silným kloubním pouzdrem a přilehlými svaly, především m. iliopsoas, gluteálními svaly a hamstringy. V okolí kyčelního kloubu probíhají cévy a nervy zásobující celou dolní končetinu.

Artróza kyčle (koxartróza)

Jedná se o degenerativní nezánětlivé postižení struktur kyčelního kloubu, projevující se zpočátku zejm. bolestmi při pohybu a ztuhlostí kloubů. Později přichází i bolest klidová a noční. Velmi častou je též tzv. startovací bolest v ranních hodinách a po delším období nečinnosti.

Příčinou mohou být:

 • vývojová dysplazie kloubu
 • revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc
 • poúrazové postižení, stavy po infekčních komplikacích
 • stavy po aseptických nekrózách (m. Perthes, kortikosteroidy)

 

 

Léčba koxartrózy

Léčbu samotnou lze rozdělit na postupy konzervativní tzn. neoperační a postupy operační. 

V počátečních stádiích koxartrózy využíváme především farmakologických a rehabilitačních postupů, velký důraz klademe na vhodnou volbu sportovních aktivit. 

Vhodná je především cyklistika a plavání. 

Důležitá je kontrola hmotnosti. V pokročilém stádiu artrotického onemocnění kyčelního kloubu bývá již často nutné provést implantaci totální endoprotézy (TEP). 

Při rozhodování o indikaci operačního řešení jsou vždy rozhodující obtíže pacienta.

 

Umělý kloub – aloplastika – totální endoprotéza (TEP)

Aloplastika kyčelního kloubu je náhrada poškozeného kloubu implantátem.

 

Cementovaná endoprotéza:

 • kostním cementem fixovaná polyethylenová jamka
 • kostním cementem fixovaný dřík
 • nejčastěji kovová hlavička s proměnnou délkou

 

Hybridní endoprotéza:

 • jamka necementovaná – obvykle z titanu, s polyethylenovou vložkou
 • kostním cementem fixovaný dřík
 • hlavička z kovové slitiny nebo keramiky

 

Necementovaná endoprotéza:

 • jamka necementovaná – obvykle z titanu, s polyethylenovou vložkou
 • dřík necementovaný ze slitiny titanu
 • hlavičky z kovových slitin nebo keramiky

 

Předoperační příprava

Pacient před totální náhradou kloubu prochází sérií vyšetření, přičemž v průběhu celé předoperační přípravy je koordinován svým ošetřujícím lékařem. 

Nedílnou součástí předoperační přípravy je též vyšetření zánětlivých fokusů k vyloučení endogenních zdrojů infekce s cílem snížit riziko pooperačních komplikací. 

Výhodou je rovněž předoperační konzultace s anesteziologem naší Kliniky. 

 

Základní schéma předoperačního vyšetření:

1/ Vyloučení zánětlivých ložisek (fokusů)

 • výtěr z nosu, krku na kultivaci
 • vyšetření moče (u žen lépe cévkované moče)
 • stomatologické vyšetření
 • gynekologické vyšetření

2/ Předoperační interní vyšetření včetně laboratorního vyšetření

Provádí zpravidla ošetřující praktický lékař ve spolupráci s internistou tři týdny před operací

Cílem je zajistit funkční stabilitu a rezervy pacienta zvládnout operační výkon a pooperační rehabilitaci.  Zajistit náležitou bezpečnou úpravu trvalé medikace léky, pokud je potřeba.

Před operací je zvláštní pozornost věnována úpravě dávkování léků na ředění krve, léků na cukrovku.  Nelze provést operaci a současně brát léky na ředění krve.

 

Standardně požadované vyšetření:

EKG, RtgS+P,  

Vyšetření krve KO, INR APTT, Urea, kreatinin, Na, K, Cl, bili, ALT AST, glykemie, CRP

Vyšetření moče M+S

Ostatní vyšetření jsou požadována v případě jiných chronických onemocnění.

 

Přijetí k operací

Den před operací v 11.00 hod. Pacient se v den přijetí může nasnídat a pít tekutiny. K přijetí si sebou pacient vezme léky v originálním balení, pokud nějaké používá

 

Operace

Před operací – operatér podrobně seznámí pacienta s operačním postupem, alternativami operace a pooperačním léčením.

Doba, kterou pacient stráví na operačním sále je individuální. Po příchodu do našeho zařízení pacienta navštíví anestesiolog a dohodne s pacientem vhodný způsob anestesie a pooperační analgesie V průběhu operace a bezprostředně po operaci využíváme postupy a systémy, které šetří krevní ztráty.

 

Pooperační doléčení

Po operaci je pacient sledován na pooperačním oddělení, kde je jeho stav trvale monitorován. 

Další léčba pak probíhá na monitorovaných lůžkách našeho zařízení, kde se o pacienta stará tým zkušených sester, lékařů ortopedů a fyzioterapeutů. 

Pacient má po celou dobu pobytu svého osobního fyzioterapeuta. Průměrná doba hospitalizace po operaci je jeden týden.

Za tuto dobu pod vedením fyzioterapeutů se pacient naučí základní soběstačnosti a chůzi po rovině i do schodů. 

Po této době je pacient obvykle schopen propuštění do domácího léčení. Podle průběhu léčení a v závislosti na zajištění domácího zajištění po propuštění může pacient na doléčení zůstat na naší Klinice nebo můžeme zajistit překlad do příslušného rehabilitačního ústavu nebo lázeňského ústavu.  

Podrobný popis pooperační rehabilitační péče v průběhu hospitalizace viz. "Rehabilitační standardy v ortopedii".

 

Komplikace a rizika

Komplikace totální náhrady kyčle nejsou časté. Přesto k nim může dojít. Jsou to především vykloubení umělé náhrady kyčle, infekce endoprotézy, oslabení funkce nervů operované končetiny.

O všech rizicích budete podrobně seznámen lékařem při ambulantním vyšetření. Lékař rovněž rád odpoví na vaše další dotazy.

Režimová doporučení pro pacienty po totální náhradě najdete přehledně na našich stránkách a budou vám znovu opakovaně připomenuty během pobytu u nás.

Viz. Informované souhlasy.

 

Totální náhrada kyčelního kloubu

Totální náhrada kyčelního kloubu. Operatér podrobně seznámí pacienta s operačním postupem, alternativami a pooperačním léčením.

Totální náhrada kyčelního kloubu

Kyčelní kloub je kulovitý kloub, tvořený pánevní jamkou (acetabulem) a hlavicí stehenní kosti. 

Totální náhrada kyčelního kloubu

Startovací bolest.  Velmi častou je též tzv. startovací bolest v ranních hodinách a po delším období nečinnosti.