OBSAH
EN RU
RECEPCE

OD SANATORIA KE KLINICE

NÁVRAT / 1993

PÍRKOVO SANATORIUM – ZPÁTKY DO BUDOUCNOSTI

V roce 1988 byla porodnice, na kterou se po druhé světové válce sanatorium změnilo, v dezolátním stavu uzavřena. Okolní lesopark park zpustnul…

V roce 1992 byl prostor v žalostném stavu navrácen v restituci zpět potomkům zakladatele – rodině Pírkových. První zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1993, a od následujícího roku byl obnoven provoz oddělení chirurgie a ortopedie.

 

KLINIKA SE JMÉNEM / 2004 - 2013

MYŠLENKA ŽIJE DÁL

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Název Pírkovo sanatorium byl po dohodě s rodinou zakladatele změněn na Kliniku Dr. Pírka.

MUDr. Miroslav Pírek, syn Dr. Antonína Pírka, k tomu řekl: „Pokračujeme v nejlepší tradici péče o nemocné, započaté zakladatelem. Myšlenka Dr. Antonína Pírka tak žije dál.“

V roce 2004 byla zároveň zahájena, pod vedením manželů Dušanky a Miroslava Pírkových, realizace dlouhodobé přestavby. V roce 2013 byla přestavba nemocnice dokončena a z Kliniky Dr. Pírka se stalo moderní a progresivní nemocniční zařízení s využitím špičkových technologií, které zařadilo projekt Kliniky Dr. Pírka mezi mimořádné projekty v historii českého zdravotnictví.

Byly vybudovány nové prostory operačních sálů, sterilizačního centra a vstupní haly s recepcí, která prosklenými plochami přímo navazuje na okolní lesopark. Zatímco operační sály jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, umožňujícími i ty nejnáročnější výkony, pooperační pokoje vytvářejí dojem toho nejlepšího hotelového zařízení s pocitem domácího prostředí.

 

MODERNÍ A FUNKČNÍ / 2018 

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA 

V roce 2018 byla slavnostně otevřena mimořádná budova Ambulance Kliniky Dr. Pírka, která získala titul Stavba roku za nejlepší investiční záměr. Na severní fasádě ji charakterizuje masivní kamenná stěna, zatímco do dvora na druhé straně je prosklená fasáda s ordinacemi. Lehký ocelový most ambulanci propojuje s parkem a cestou vedoucí k budově nemocnice.

Autoři budovy: HAMR / Huť architektury Martina Rajniše – Martin Rajniš, David Kubík

OD SANATORIA KE KLINICE

Návrat. V roce 1993 započala rekonstrukce Pírkova sanatoria V Mladé Boleslavi. Nejprve byl obnoven provoz chirurgie a ortopedie.

OD SANATORIA KE KLINICE

Klinika se jménem. V roce 2004 se rozhodli majitelé přejmenovat sanatorium na Kliniku Dr. Pírka. V roce 2013 byla dokončena zásadní rekonstrukce původní budovy na moderní nemocnici.

OD SANATORIA KE KLINICE

Moderní a funkční. V roce 2018 se otevřela multifunkční ambulantní budova Kliniky Dr. Pírka, která významně rozšířila nabídku nemocnice.