OBSAH
EN RU
RECEPCE

Operace deformity dolní končetiny

Telefon: 326 332 991

MUDr. Daniel Horáček

ORTOPEDIE: OPERACE DEFORMITY DOLNÍ KONČETINY – NOHY

Vybočený palec, deformita přednoží

Zvláštní pozornost věnujeme operační nápravě bolestivých deformit přednoží. 

Nejčastěji se jedná o deformitu hallux valgus, vbočený palec, pacienty nesprávně označovaný jako vybočený palec. 

MUDr. Daniel Horáček od roku 2004 operuje metodou doktora L.S. Barouka, francouzského ortopeda, jehož metoda čtyř nezbytných operačních kroků vede ke spolehlivému a trvalému napravení palcového paprsku nohy. 

Tento způsob operační léčby zaznamenal v posledních letech ohromný rozmach v zemích západní Evropy. Kolektiv ortopedů naší Kliniky využívá i další moderní operační metody, které vedou k úspěšné korekci deformity.

 

Operace

Doba, kterou pacient stráví na operačním sále, je individuální. 

Před operací operatér pacienta podrobně seznámy s plánem operačního řešení deformiy a charakterem použitých materiálů. 

Po příchodu do našeho zařízení pacienta navštíví anesteziolog a dohodne s pacientem vhodný způsob anestesie a pooperační analgesie. 

 

Pooperační průběh

Po operaci je pacient sledován na pooperačním oddělení, kde je jeho stav trvale monitorován. 

Další léčba pak probíhá na nadstandardních lůžkách našeho zařízení, kde se o pacienta stará tým zkušených sester, lékařů ortopedů a fyzioterapeutů. 

Během hospitalizace probíhá rehabilitace s ohledem na druh operace a potřeby pacienta. 

 

Komplikace a rizika

Každý operační zákrok s sebou nese určitá rizika, o kterých je pacient předem informován a poučen.

Mezi nejčastější komplikace patří tromboembolická nemoc, zánětlivé komplikace či sekundární hojení.

 

Operace deformity dolní končetiny

Operace deformity dolní končetiny - nohy. Klinika se věnuje nápravě bolestivých deformit přednoží. 

Operace deformity dolní končetiny

MUDr. Daniel Horáček operuje přednoží metodou francouzského ortopeda doktora L.S. Barouka.