OBSAH
EN RU
RECEPCE

Artroskopické operace

Telefon: 326 332 991

MUDr. Daniel Horáček

ORTOPEDIE: ARTROSKOPICKÉ OPERACE

Miniinvazivní způsob operace vedoucí k rychlému hojení a návratu do běžného života. Touto metodou lze řešit pouze vhodné případy.

Výhody: menší řez, menší bolestivost, méně analgetika, one day hospital (zkrácení hospitalizace), rychlejší návrat do aktivního života.

 Zdokonalení nástrojů, techniky a zkušenosti operatérů umožňují náročnější typy operací.

Mezi přednosti Kliniky patří výborné výsledky z operačních náhrad předního zkříženého vazu a ošetřenírotátorové manžety, díky zkušenostem nasbíraných z předních světových klinik včetně Mayo Clinic v USA - Dr. Lehovec.

U akutních poranění naše Klinika zajišťuje rychlé určení rozsahu poškození kostí a kloubů, v případě potřeby též pomocí magnetické rezonance. 

Klienty naší Kliniky jsou nejen profesionální, ale i amatérští sportovci ze všech sportovních odvětví.

Nejčastějším postižením, které omezuje sportovní aktivity, je nestabilita kolenního kloubu v důsledku nedostatečné funkce nejdůležitějšího stabilizátoru kolenního kloubu, kterým je přední zkřížený vaz, pacienty označovaný jako křížový vaz. 

 

Nejčastěji provádíme tyto zákroky na následujících kloubech:

Koleno: ošetření menisků, chrupavek včetně transplantace, operace poraněných vazů (přední i zadní zkřížený vaz), odstranění volných tělísek.

Rameno: ošetření rotátorové manžety, ošetření nestability kloubu, synovialectomie, odstranění volných tělísek

Loket: synovialectomie, odstranění volných tělísek, ošetření chrupavek

Hlezno: synovialectomie, odstranění volných tělísek, ošetření chrupavek, ošetření předního impingementu

Zápěstí: artroskopické operace poúrazových postižení drobných kloubů ruky, odstranění volných tělísek, ošetření chrupavek, nestability

 

Fotodokumentace operačního nálezu je standardem každé artroskopické operace na Klinice Dr. Pírka.

Všechny artroskopické operace jsou zaznamenávány prostřednictvím digitalizovaného moderního monitorovacího systému. Fotodokumentace je archivována.

Pacient tedy může při následné kontrole u operatéra vidět průběh operace a provedené změny. Obrazovou dokumentaci může pacienta zdarma obdržet v digitální podobě.

 

Operace

Doba, kterou pacient stráví na operačním sále, je individuální. 

Po příchodu do našeho zařízení pacienta navštíví anestesiolog a dohodne s pacientem vhodný způsob anestesie a pooperační analgesie. 

V průběhu operace a bezprostředně po operaci využíváme postupy a systémy, které šetří krevní ztráty. Přijetí k operaci probíhá zpravidla v den operace a velká část výkonů je provedena v režimu jednodenní chirurgie s možností propuštění domů ve stejný den. 

V indikovaných a složitějších případech je vždy zajištěna hospitalizace do dalších dnů.

 

Pooperační průběh

Po operaci je pacient sledován na pooperačním oddělení, kde je jeho stav trvale monitorován. Další léčba pak probíhá na nadstandardních lůžkách našeho zařízení, kde se o pacienta stará tým zkušených sester, lékařů ortopedů a fyzioterapeutů. Během hospitalizace probíhá intenzivní rehabilitace s ohledem na druh operace a potřeby pacienta. 

 

Komplikace a rizika

Každý operační zákrok s sebou nese určitá rizika, o kterých je pacient předem informován a poučen.

Mezi nejčastější komplikace pařrí tromboembolická nemoc či sekundární hojení.

Režimová doporučení pro pacienty po totální náhradě najdete přehledně na našich stránkách a budou Vám znovu opakovaně připomenuty během pobytu u nás. 

Viz. Informované souhlasy.

 

 

 

 

Artroskopické operace

Artroskopické operace představují miniinvazivní způsob operace vedoucí k rychlému hojení a návratu do běžného života.

Artroskopické operace

Klienty naší Kliniky jsou nejen profesionální, ale i amatérští sportovci ze všech sportovních odvětví.

Artroskopické operace

Doba, kterou pacient stráví na operačním sále při artroskopické operaci, je individuální. 

Artroskopické operace

Fotodokumentace operačního nálezu je standardem každé artroskopické operace na Klinice.