Náš tým | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Náš tým

MUDr. Stanislav Najman

Ředitel kliniky

Vzdělání:

 • atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II. stupně
 • atestace v oboru urgentní medicína
 • ředitel Kliniky Dr. Pírka

MUDr. Petr Podzimek

Primář chirurgického oddělení

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgie II. stupně
 • osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie

MUDr. Daniel Horáček

Primář ortopedického oddělení

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie II.stupně
 • klinické zkušenosti v implantologii kloubních náhrad a revizních operací, artroskopické operace
 • operace deformity nohy

Mgr. MARTINA JECELÍNOVÁ

Hlavní sestra

Vzdělání:

 • Magisterské studium, obor management v ošetřovatelství
 • Specializační vzdělání, obor perioperační péče
 • Specializační vzdělání, obor intenzivní péče
 • Kurz „Interní auditor ve zdravotnickém zařízení“
 • Kurz „Kvalita a bezpečí zdravotních služeb“

Lékaři ortopedie

Doc. MUDr. Bohumil Soukup, Csc.

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie II. stupně
 • mnohaleté zkušenosti traumatologie, implantace kloubních náhrad, artroskopické operace
 • zkušenosti ve sportovní medicině, spolupráce a osobní lékař vrcholových sportovců a reprezentatntů ČR v cyklistice, tenisu, fotbalu četné zahraniční zkušenosti, lékař olympijského týmu 2012

Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie II. stupně
 • atestace v oboru veřejné zdravotnictví
 • zahraniční zkušenosti z Rakouska, V. Británie, Itálie
 • externí učitel III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • člen vědecké rady Ústavu zdravotnických studií TUL

MUDr. Vít Dvořák

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie II. stupně
 • praxe na univerzitní klinice v Antverpách
 • vynikající výsledky v operativě kolenního kloubu
 • péče o vrcholové sportovce

MUDr. Milan Emler

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie II. stupně
 • mnoholetá praxe v artroskopických operacích, operacích kloubních náhrad na dolních končetinách a v ostatních ortopedických výkonech

MUDr. Petr Hajný

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie II.stupně
 • dlouholeté klinické zkušenosti v implantologii kloubních náhrad

MUDr. Roman Lehovec

Vzdělání:

 • Lékař ortoped
 • mnohaleté zkušenosti s operativou kloubních náhrad dolních končetin a artroskopických operací
 • lékař juniorského týmu FK Mladá Boleslav

MUDr. Tomáš Malkus

Vzdělání:

 • atestace ortopedie II.stupně, dlouholetá klinická praxe, zkušenosti v traumatologii, řešení posttraumatických stavů, řešení sportovních úrazů a jejich následků, implantace kloubních náhrad. Zahraniční praxe, četná přednášková a publikační činnost. Člen mezinárodní traumatologické organizace AO Trauma.

MUDr. Michal Trnovský

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie II. stupně
 • mnohaleté zkušenosti v oblasti implantací kloubních náhrad, spinální chirurgie, ortopedie ruky

MUDr.Petr Kraus

Atestace v oboru ortopedie I. st. 2005  Atestace v oboru ortopedie dle zákona 95/2004 Sb. 2008 .Komplexní praxe v implantologii kloubních náhrad, revizních operacích TEP a rekonstrukčních artroskopiích velkých kloubů.  Praxe v traumatologii končetin včetně řešení poúrazových deformit a poškození kloubů. 

 

Lékaři chirurgie

MUDr. Jiří Boháč

Vzdělání:

 • I. atestace v oboru chirurgie
 • Specializační způsobilost v oboru chirurgie
 • primářská licence od 1/2014
 • mnohaletá praxe v operacích všeobecné chirurgie
 • dlouholetá praxe s vynikajícími výsledky v problematice onemocnění prsu
 • Certifikát Medical Aesthetics Academy – léčebně kosmetické výkony k řešení vrásek

Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc.

Vzdělání:

 • Přední český odborník v chirurgii na nemoci konečníku a tlustého střeva, člen výboru koloprokotologické sekce chirurgické společnosti, předseda odborné společnosti pro využití laseru v medicíně.
 • Četná publikační a přednášková činnost, 2013 ocenění Maydlovou cenou publikace Praktická proktologie.

MUDr. Josef Horák

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgire II.stupně
 • osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie
 • dlouholeté zkušenosti ve sportovní medicině, hlavní lékař prvoligového FK Mladá Boleslav

MUDr. Josef Kříž

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgire II.stupně
 • atestace v oboru traumatologie
 • implantace kloubních náhrad, artroskopické operace

MUDr. Alena Kubíčková

Vzdělání:

 • lékař v oboru interní lékařství a gastroenterologie I. stupně licence pro obor gastroenterologie
 • osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie ERCP a následné terapeutické výkony
 • osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie

MUDr. Radek Lhotský

Vzdělání:

 • atestace 1. stupně z všeobecné chirurgie
 • atestace z plastické chirurgie
 • odborná stáž zaměřená na estetickou a rekonstrukční plastickou chirurgii obličeje na klinikách v Rotterdamu v Holandsku a v Gentu v Belgii
 • působil mimo jiné jako sekundární lékař na Klinice plastické chirurgie a popálenin v Manchesteru ve Velké Británii
 • v oboru plastické chirurgie se specializuje na chirurgii ruky, z hlediska estetické chirurgie na obličej a operativu prsou

MUDr. Monika Linhartová

Vzdělání:

 • Atestace chirurgie II. stupně
 • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru cévní chirurgie

MUDr. Pavlína Novotná

Vzdělání:

 • Atestace v oboru chirurgie
 • Specializační způsobilost v oboru chirurgie
 • Mnohaletá praxe v operacích všeobecné chirurgie

MUDr. Jan Ryger

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgire II. stupně
 • všeobecná chirurgie a plastická chirurgie ruky včetně endoskopických výkonů

MUDr. Vladimír Šulc

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgie II. stupně
 • mnohaleté zkušenosti v oboru všeobecné chirurgie
 • četné zahraniční stáže a mnohaleté zkušenosti laparoskopických operací

MUDr. Tomáš Vidim

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgie II.st
 • atestace v oboru cévní chirurgie
 • odborný asistent II chirurgické kliniky kardiovaskulární chriurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • četné studijní pobyty v zahraničí, bohatá přednášková a publikační činnost

MUDr. Radim Žebrák

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgire II. stupně
 • mnohaletá zkušenost v oblasti všeobecné chirurgie
 • sonografie břicha
 • oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany

MUDR. JÁN BALÁŽ

specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

kurz EAES - LSS G1L1, laparoskopické operační výkony

praxe na chirurgicko-tarumatologickém-ortopedickém oddělení

MUDr.Marek Burian

Atestace v oboru chirurgie, postgraduální vzdělávání

Specializované profesní zaměření

-  všeobecná chirurgie,                                                                                                                                                                      - onkochirurgie - kolorektální karcinom,  gastrointestinální karcinomy, karcinom prs                                                                            - miniinvazivní chirurgie dutiny břišní (herniologie, kolorektální karcinom, ošetření hiátu)

 

Lékaři chirurgie ruky

MUDr. Radek Kebrle

Vzdělání:

 • atestace v oboru ortopedie I. stupně
 • european diploma in hand surgery
 • evropský diplom ortopedie ruky
 • přední český odborník v ortopedii ruky - artroskopické operace ruky, kloubní náhrady
 • četná přednášková a publikační činnost, zahraniční praxe

MUDr.Martin Czinner, FEBHS

2020 Evropská atestace chirurgie ruky, EBHS Diploma FESSH, Best Eastern European Candidate

2018 Atestace Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

četné zahraniční zkušenosti, Shön Klinik,Neustadt im Holstein,  FESSH Travel Award, Antverpy Belgie, Dr. Verstreken, IBRA Clinical Fellowship - Sao Paulo, Brazílie, Hand and microsurgery group,

specializace v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústroji ruky

 

 

MUDr. Jan Ryger

Vzdělání:

 • atestace v oboru chirurgire II. stupně
 • všeobecná chirurgie a plastická chirurgie ruky včetně endoskopických výkonů

MUDr. Tereza Peterková

atestace v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

sonografie pohybového ústrojí

dětská ortopedie

Lékaři anesteziologie

MUDr. Zlata Bajerová

Vzdělání:

 • atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II.stupně
 • mnohaletá zkušenost v anestezii pro plastickou a všeobecnou chirurgii

MUDr. Lucie Fajtová

Vzdělání:

 • specializovaná způsobilost lékaře v oboru
 • anesteziologie a resuscitace

MUDr. Petr Koffer

Vzdělání:

 • atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
 • mnohaletá klinická praxe

MUDR. LENKA VAŇKOVÁ

 • atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
 • mnohaletá klinická praxe

Lékaři kardiologie

MUDr. Regina Votavová-Herčíková

Vzdělání:

 • Erudovaný internista, kardiolog
 • 2008 až 2016 praxe na Interní Klinice lékařské fakulty UK, Praha
 • Četné zahraniční praxe zaměřené na studium plicní hypertenze
 • Odborná publikační činnost
 • Jazykové znalosti angličtina, němčina

MUDr.Nora Bolvanská

Vzdělání:

 • Erudovaný internista kardiolog
 • Zahraniční praxe (Rakousko, Francie)
 • Aktivní spolupráce při klinických studiích
 • Jazykové znalosti němčina, angličtina, ruština

Lékaři neurologie

MUDr.Věra Najmonová

 • atestace v oboru neurologie
 • mnohaletá zkušenost klinické neurologie
 • odborná způsobilost  provádění EMG vyšetření

 

MUDr. Jana Horáková

 • atestace v oboru neurologie
 • mnohaletá zkušenost klinické neurologie

 

Lékaři diabetologie

MUDr.MARTINA KOŠKOVÁ

atestace z vnitřního lékařství

atestace z diabetologie

licence sonografie štítné žlázy

mnoholeté zkušenosti v problematice diabetické nohy

edukace diabetiků, moderní  technologie léčby diabetu

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.