OBSAH
EN RU
RECEPCE

Prevence a screening karcinomu prostaty

SCREENING KARCINOMU PROSTATY

Podrobná informace k programu prevence

Vstupní kritéria pro účast v preventivním programu:

 • Muži ve věku 50–69 let (včetně)
 • Bez anamnézy karcinomu prostaty a bez podezření na karcinom prostaty
 • Mohou být i muži, kteří jsou v dispenzární péči pro JINÉ onkologické onemocnění
 • Bez kontraindikací k provedení magnetické rezonance (kardiostimulátor, kochleární implantát, kovové střepiny v oku či v oblasti hlavy)

Kdo Vás může zařadit do programu:

Váš praktický lékař nebo ambulantní urolog

​​Promluvte si se svým ošetřujícím lékařem o všech rizicích a přínosech, zda je pro Vás tento program vhodný.

Praktický lékař, urolog:

 • Primární kontakt pro pacienta
 • Cílem je vyhledávat bezpříznakové rizikové osoby podle vstupních kritétrií (pohlaví, věk, výskyt karcinomu prostaty u příbuzných v přímé linii – otec, syn)
 • Lékař (praktik/ambulantní urolog) provede odběr krve pro diagnostický PSA test
 1. Pozitivní výsledek – pacient odeslán splňující kritéria pro zařazení do programu na certifikované pracoviště ambulantní urologie, kde je organizována a indikována další péče
 2. Negativní výsledek – pacient pokračuje screeningovým programem dle schématu a zůstává v péči praktického lékaře/ urologa, který indikuje kontrolní odběry

Ambulance urologie, ve které je pacient sledován, může být zároveň certifikovaným pracovištěm.

Certifikovaný ambulantní urolog:

 • Pacient odeslán praktikem/ambulantním urologem při pozitivním výsledku PSA z odběru krve >3 µg/l
 • Podle výsledků jednotlivých vyšetření lékař vyloučí jiná závažná onemocnění
 • V případě potřeby odesílá pacienta k vyšetření magnetickou rezonancí na akreditované radiologické pracoviště

Certifikovaný ambulantní urolog 

 • Vystavuje a podepisuje žádanku, poučí pacienta o vyšetření a přípravě
 • Po vyšetření přebírá výsledky a řídí další postup ve screeningu
 • Dle nálezů indikuje pacienta k dovyšetření

 

Akreditované radiologické pracoviště magnetické rezonance Kliniky Dr. Pírka:

 • Provádí screeningové MR vyšetření na základě žádanky od certifikovaného urologa
 • Radiolog zhodnotí vyšetření a buď pacienta spolu s výsledky vrací zpět k certifikovanému urologovi, nebo jej indikuje k dalším potřebným vyšetřením

Příprava k MR vyšetření prostaty v rámci screeningového programu:

 • 3 dny před vyšetřením bez ejakulace
 • 1-2 dny před vyšetřením lehčí strava
 • Dopoledne v den vyšetření zavést glycerynový čípek do konečníku (z důvodu snížení artefaktů od stolice a tím lepší kvalita vyšetření)
 • Tekutiny bez omezení (voda, čaj – lze i slazený)
 • Těsně před vyšetřením se vymočit
Prevence a screening karcinomu prostaty

Screeningový program časného záchytu karcinomu prostaty.

Prevence a screening karcinomu prostaty

Screeningové MR vyšetření se provádí na základě žádanky od certifikovaného urologa.