OBSAH
EN RU
RECEPCE

RHB standardy po TEP

REHABILITAČNÍ STANDARDY - TEP KYČELNÍ KLOUB

Standardy poskytování rehabilitační péče po totální endoprotéze (TEP) kyčelního kloubu 

 

Předoperační fáze

 • Vstupní fyzioterapeutické vyšetření na začátku hospitalizace, se zaměřením na pohybový aparát.
 • Psychologická příprava (vysvětlení průběhu fyzioterapie po operaci).
 • Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika.
 • Nácvik izometrického cvičení (m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva).
 • Nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje s využitím polštáře mezi koleny (informace o zakázaných pohybech).
 • Nácvik chůze o berlích. Příprava kompenzačních pomůcek pro chůzi po operaci.
 • Nácvik samostatnosti a sebeobsluhy. 

 

Pooperační péče po TEP kyčelního kloubu / Dny 0–14

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci na JIP ortopedického oddělení a následně na standardním pokoji ortopedického oddělení.

Základní vstupní podmínkou k fyzioterapii je zejména celkově dobrý zdravotní stav a spolupráce pacienta. Po celou dobu rehabilitace postupujeme v terapii s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta.

Den 0.

Polohování vleže na zádech, operovaná dolní končetina v mírné abdukci, molitanový polštář mezi koleny, podložené paty. Kyčelní a kolenní kloub v semiflexi. Respirační fyzioterapie.

Den 1.

Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení, samostatném pohybovém režimu bez dohledu fyzioterapeuta a o zakázaných pohybech po TEP.

Polohování na zádech jako den 0. Poloha na boku – molitanový čtverec mezi koleny, podložený bérec. Posazení na lůžku, postavení u lůžka.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika jako prevence komplikací imobilizace.

Celkové kondiční cvičení volnými klouby.

Aktivní pohyb s dopomocí do flexe v rozsahu 40° v operovaném kyčelním kloubu.

Vertikalizace dle stavu – sed, stoj, chůze.

Sebeobsluha, samostatnost.

Den 2. a další dny

Nácvik samostatného polohování v leže na zádech a na boku, nácvik sebeobsluhy.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému na lůžku a v sedu – cvičení dolních končetin v otevřených pohybových řetězcích s a bez dopomoci fyzioterapeuta.

Centrace, senzomotorické a proprioceptivní cvičení.

Nácvik vertikalizace.

Stereotyp chůze, trojdobá chůze s odlehčením operované končetiny. Dle možností pacienta možnost postupně zvyšovat zatížení operované dolní končetiny 30 až 50 % tělesné váhy.

Den 3. a další dny je fyzioterapie postupně rozšiřována o:

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému, senzomotorické a proprioceptivní cvičení na lůžku, v sedu, ve stoji u opory.

Nácvik samostatnosti v sebeobsluze a mobilitě – chůze bez doprovodu fyzioterapeuta, eventuálně ošetřujícího personálu.

Den 5. a 6. až do ukončení hospitalizace se fyzioterapie rozšiřuje o:

Nácvik samostatného polohování v leže na břiše.

Nácvik chůze po schodech a v terénu.

Využití cvičebních pomůcek v exteriéru Kliniky Dr. Pírka

Posilování svalstva dolních končetin na horizontálním rotopedu.

Péče o jizvu s možností využití laseru a měkkých technik k ovlivnění otoků operované končetiny

 

REHABILITAČNÍ STANDARDY - TEP KOLENNÍHO KLOUBU

Standardy poskytování rehabilitační péče po totální endoprotéze (TEP) kolenního kloubu

 

Předoperační fáze

 • Vstupní fyzioterapeutické vyšetření na začátku hospitalizace, se zaměřením na pohybový aparát.
 • Psychologická příprava (vysvětlení průběhu fyzioterapie po operaci).
 • Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika.
 • Nácvik izometrického cvičení (m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva).
 • Nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje s využitím polštáře mezi koleny (informace o zakázaných pohybech).
 • Nácvik chůze o berlích. Příprava kompenzačních pomůcek pro chůzi po operaci.
 • Nácvik samostatnosti a sebeobsluhy. 

 

Pooperační péče po TEP kolenního kloubu / Pooperační dny 0–7

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci na JIP ortopedického oddělení a následně na standardním pokoji ortopedického oddělení.

Základní vstupní podmínkou k fyzioterapii je zejména celkově dobrý zdravotní stav a spolupráce pacienta. Po celou dobu rehabilitace postupujeme v terapii s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta.

Den 0.

Polohování vleže na zádech, operovaná dolní končetina v mírné abdukci, podložené paty. Kyčelní a kolenní kloub v semiflexi, ve středním rotačním postavení.

Respirační fyzioterapie.

Den 1.

Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení, samostatném pohybovém režimu bez dohledu fyzioterapeuta a o zakázaných pohybech po TEP.

Polohování na zádech jako Den 0. Poloha na boku – molitanový čtverec mezi koleny, podložený bérec.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika jako prevence komplikací imobilizace.

Celkové kondiční cvičení volnými klouby.

Aktivní pohyb s dopomocí do flexe v rozsahu 40° v operovaném kolenního kloubu.

Vertikalizace dle stavu – sed, stoj, chůze.

Sebeobsluha, samostatnost.

Den 2. a další dny

Nácvik samostatného polohování v leže na zádech a na boku, nácvik sebeobsluhy.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému na lůžku a v sedu – cvičení dolních končetin v otevřených pohybových řetězcích s a bez dopomoci fyzioterapeuta.

Centrace, senzomotorické a proprioceptivní cvičení.

Nácvik vertikalizace.

Stereotyp chůze, trojdobá chůze s odlehčením operované končetiny. Dle možností pacienta možnost postupně zvyšovat zatížení operované dolní končetiny 30 až 50% tělesné váhy.

Den 3. a další dny je fyzioterapie postupně rozšiřována o:

Zvyšování rozsahu operovaného kloubu pomocí motodlahy v rozsahu 0 až 90° každý den s ohledem na individuální přístup operatéra.

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému, senzomotorické a proprioceptivní cvičení na lůžku, v sedu, ve stoji u opory.

Nácvik samostatnosti v sebeobsluze a mobilitě – chůze bez doprovodu fyzioterapeuta, eventuálně ošetřujícího personálu.

Den 5. a 6. až do ukončení hospitalizace se fyzioterapie rozšiřuje o

Nácvik samostatného polohování v leže na břiše.

Nácvik chůze po schodech a v terénu.

Využití cvičebních pomůcek v exteriéru Kliniky Dr. Pírka s.r.o. v doprovodu fyzioterapeuta.

Posilování svalstva dolních končetin na horizontálním rotopedu.

Péče o jizvu s možností využití laseru a měkkých technik k ovlivnění otoků operované končetiny.

 

RHB standardy po TEP

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci.

RHB standardy po TEP

Nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje.

RHB standardy po TEP

Cvičení po totální endoprotéze kolenního kloubu.

RHB standardy po TEP

Nácvik chůze o berlích.