OBSAH
EN RU
RECEPCE

Operace prsu

Telefon: 326 332 991

MUDr. Petr Podzimek

CHIRURGIE: OPERACE PRSU

 • Minimálně invazivní a šetřící zákroky
 • Ultrazvuková i peroperční kontrola
 • Indikovaně sentinelová uzlina

 

Anatomie

Ženský i mužský prs je párový orgán uložený na přední straně hrudníku, složený z prsní žlázy a různého množství tuku a vaziva. 

Prsní žláza je tvořená 15–20 jednotlivými žlázkami, z kterých odstupují vlastní vývody, mlékovody, vyúsťující na prsní bradavce.

Každá ze žláz se skládá z více lalůčků, připomínajících hrozen vína. Prsní žláza podléhá hormonálním změnám, které souvisejí s menstruačním cyklem, těhotenstvím a kojením. Je ovlivňována ženskými pohlavními hormony, estrogeny a progesteronem, oxytocinem a prolaktinem.

Nádorem mohou být postiženy jak lalůčky, tak vývody prsní žlázy, tak okolní tuková tkáň a vazivo, dále i kůže a bradavka s dvorcem.

Onemocnění prsní žlázy

 • Záněty – akutní x chronické; hnisavé x nehnisavé
 • Nezhoubné nádory – cysty, fibroadenomy, hormonální uzle, hyperplazie, fibrózně-cystická mastopatie žlázy, mezenchymální nádory
 • Zhoubné (maligní) nádory – z prsní žlázy duktální a lobulární karcinom in situ, duktální a lobulární karcinom invazivní karcinom, jiné podruhy karcinomů, sarkomy, lymfomy, karcinom prsní žlázy muže

 

Rizikové faktory

 • Dědičnost a výskyt mutovaného genu, tzv. BRCA-1 a BRCA-2
 • Vliv hormonu estrogen
 • Ženy s první menstruací v nízkém věku a mající pozdější přechod
 • Ženy, které měly první dítě v pozdějším věku nebo které těhotné nebyly
 • Dlouhodobá terapie estrogeny po přechodu
 • Zvýšená konzumace alkoholu, kouření, nadváha a nedostatek pohybu

 

Příznaky

Změna zabarvení kůže, tvaru bradavky, dvorce a kůže – vpáčení, hmatné bulka v prsu, sekrece z prsů (hlavně krvavého zbarvení), hmatná bulka v podpaží.

 

Vyšetření prsu

 • Základem je samovyšetření pacientky 1 x měsíčně, tj. 14. den po mense
 • Odborné fyzikální vyšetření lékařem – pátrá po bulkách či uzlech, sekrece z prsu, biopsie z prsu, biochemické vyšetření krve na přítomnost nádorových markerů
 • Vyšetřovací metody – ultrazvuk prsu a mamografie, magnetická rezonance prsu, scintigrafické vyšetření

 

Předoperační příprava

Základ je předoperační vyšetření a anesteziologické vyšetření. Při zhoubných nádorech den před příjmem označení Sentinelové uzliny radiokoloidem Tc99m.

Klientka přichází v den operace ráno nalačno s předoperačním vyšetřením. Pacientky vyššího věku s vedlejšími onemocněními přijímáme k přípravě den před operací.

 

Operace

Při malých nezhoubných nádorech opakované sledování v mamologické ambulanci. Při velkých nezhoubných a či jakékoliv velikosti zhoubných (maligních) nádorů je nutný chirurgický zákrok.

Chirurgická léčba – odstranění uzlu, částečné odstranění prsu nebo se prs odstraní celý. Odstranění tzv. Sentinelové (strážné) uzliny nebo odstranění uzlin z podpažní jamky. Při zhoubných (maligních) nádorech je pak zapotřebí ozařováním event. chemoterapií nebo hormonální léčba.

 

Pooperační doléčení

 • Péče o operační ránu, prevence bolestí – stehy se odstraňují 10-14 den po operaci
 • Prevence a léčba lymfedému (otoku paže)
 • Pracovní neschopnost – délka je individuálně odlišná, je závislá na charakteru operace, nádorového onemocnění, věku, celkovém stavu, původním zaměstnání a mnoha dalších faktorech.
 • Prsní epitézy (vnější náhrady prsu)
 • Rekonstrukční operace prsu - viz. plastika
 • Dodržování správné životosprávy: správnou výživu, zákaz kouření, omezení alkoholu, rizika pracovního prostředí, samovyšetřování prsu.

 

Rehabilitace

 • Psychologická rehabilitace – začíná hned po stanovení diagnózy
 • Fyzikální rehabilitace – musí být zahájena co nejdříve po operaci
 • Sociální rehabilitace – znamená opětné zařazení pacientky do společnosti
 • Lázeňská péče
Operace prsu

Operace prsu. Minimálně invazivní a šetřící zákroky.

Operace prsu

Vyšetření prsu. Základem je samovyšetření pacientky 1 x měsíčně.

Operace prsu

Operace. Při velkých nezhoubných a či jakékoliv velikosti zhoubných (maligních) nádorů je nutný chirurgický zákrok.