OBSAH
EN RU
RECEPCE

Operace žil

Telefon: 326 332 991

MUDr. Petr Podzimek

CHIRURGIE: OPERACE ŽIL

  • klasické operace
  • radiofrekvenční operace
  • originální minimálně invazivní operace CLARIVAIN bez nutnosti anestezie s propuštěním po zákroku domů
  • laserové operace

 

Operace křečových žil dolních končetin

V současné době nabízíme kompletní spektrum operací křečových žil. 

Jednotlivé typy jsou vhodné pro konkrétní typ žilního onemocnění. Zejména mini-invazivní metody ošetření nejsou použitelné pro všechny pacienty a jejich použití ve špatně indikovaných případech vede k neúplnému ošetření nebo časným recidivám křečových žil. 

Základním předpokladem je tedy kvalitní předoperační vyšetření a zodpovědná indikace operatérem s ohledem na konkrétní typ žilního onemocnění. 

 

Předoperační konzultace

Naši lékaři se vší zodpovědností doporučí nejvhodnější operační postup s cílem zajistit maximální bezpečí výkonu a nejnižší riziko recidivy (znovuobnovení křečových žil).

 

Anatomie

Žilní systém se skládá z povrchového a hlubokého systému. Mezi povrchové žíly patří vena saphena magna (VSM), vena saphena parva (VSP) + perforáty. Zákroky prováděné na chirurgickém oddělní Kliniky Dr. Pírka se týkají pouze povrchového žilního systému – varixy.

Odstraněním rozšířených žil dolních končetin se sníží průvodní obtíže, jako jsou bolesti a otoky dolních končetin a zlepší se kosmetický efekt.

 

Délka hospitalizace

Laserové, radiofrekvenční a mechanicko-chemická ablace jsou zpravidla prováděny v jednodenním režimu.  Pacient je hospitalizován pouze několik hodin. Ve stejný den je propuštěn domů.

Klasická operační metoda – dále zdokonalujeme operační postupy s cílem zajistit co nejšetrnější provedení výkonu. Podle charakteru výkonu může být pacient propuštěn domů ve stejný den, ale častěji je hospitalizace do druhého dne.

 

Klasická metoda operace křečových žil

Předoperační příprava

Před operačním zákrokem je nutné ultrazvukové vyšetření žil, podle kterého lékař určí rozsah a typ výkonu nejvhodnější pro daného klienta.

Výkon se provádí buď v celkové anestesii nebo lokální spinální anestesii. Pacienti, kteří budou operováni v celkové anestezii, nesmí od půlnoci před operací jíst a pít. Do té doby je nutný dostatečný příjem tekutin (minimálně 2,5-3 litry za den), aby se předešlo možným pooperačním komplikacím.

Ženy v době operace by neměly menstruovat – nutno předem případně upravit po poradě s gynekologem. Dle posledních doporučení odborných společností se hormonální antikoncepce před operací křečových žil nevysazuje.

Týden před operací pacient musí korigovat snižující krevní srážlivost po dohodě s lékařem.

 

Operace klasická (Stripping VSM, VSP)

Řezem v třísle (u VSP v podkolenní) se provede podvaz jednotlivých větví v oblasti bulbu VSM, podvaz VSM, zavedení drátu (stripperu) do žíly a odstranění poškozené žíly. Ostatní varixy se odstraňují z drobných vpichů.

 

Pooperační doléčení

Po provedení navrhovaného zdravotního výkonu lze předpokládat omezení v obvyklém způsobu života 4-8 týdnů a omezení pracovní schopnosti. Není vhodná těžká fyzická práce. Kompresní punčochy se doporučují nosit zhruba 6 týdnů. Bude doporučeno polohování končetin, masáže, obklady a pravidelné kontroly v ambulanci.

 

Radiofrekvenční indukovaná termoterapie – šetrná metoda s rychlou mobilizací

Předoperační příprava

Před operačním zákrokem je nutné ultrazvukové vyšetření žil, podle kterého lékař určí rozsah a typ výkonu nejvhodnější pro daného klienta.

Výkon se provádí buď v celkové anestesii nebo lokální spinální anestesii. Pacienti, kteří budou operováni v celkové anestezii, nesmí od půlnoci před operací jíst a pít. Do té doby je nutný dostatečný příjem tekutin (minimálně 2,5-3 litry za den), aby se předešlo možným pooperačním komplikacím.

Ženy v době operace by neměly menstruovat – nutno předem případně upravit po poradě s gynekologem. Dle posledních doporučení odborných společností se hormonální antikoncepce před operací křečových žil nevysazuje.

Týden před operací pacient musí korigovat léky snižující krevní srážlivost po dohodě s lékařem.

 

Operace

Výkon je možný k lokální anestesii event. kombinované s analgosedací, ve spinální anestesii či celkové anestesii.

Jde o minimálně invazivní proceduru nitrožilního léčení nedostatečnosti povodí sapheny, v prvé řadě velké safény (vena saphena magna).

Při této proceduře jsou žíly řízeně zahřívány na teplotu od 60° do 100 °C pomocí ultra-tenkého aplikátoru zasunutého do žíly. Tato lokální a přesně zacílená aplikace radiofrekvenční energie způsobí, že se žíla smrští a uzavře (tepelným účinkem).

Během následné rekonvalescence žíla zůstává v těle pacienta (nevytrhává se) ale postupně dojde k jejímu částečnému vstřebání – přestane být viditelná.

 

Pooperační doléčení

Pacienti mohou začít znovu chodit ještě týž den, ve kterém byl vykonán zákrok. Návrat ke svým normálním činnostem během několika málo dnů.

Kompresní punčochy doporučujeme nosit dle rozsahu zákroku jen zhruba 2-3 týdny, oproti 6 týdnům při klasické operaci křečových žil.

 

Laserová operace

Šetrný zákrok bez nutnosti celkové anestezie. Ošetření v režimu jednodenní péče na lůžku nebo ambulantní ošetření.

Materiál (laserové vlákno) - vybavení od renomovaného výrobce NEOLASER – Izrael.

 

Metoda ClariVein – metoda mechanicko – chemické ablace

  • šetrná operace bez nutnosti celkové anestezie
  • bez nutnosti hospitalizace
Operace žil

Operace žil. V současné době nabízí Klinika kompletní spektrum operací křečových žil. 

Operace žil

Operační zákrok. Výkon se provádí buď v celkové anestesii nebo lokální spinální anestesii.

Operace žil

Kompresní punčochy se doporučují nosit zhruba 6 týdnů po operaci.