OBSAH
EN RU
RECEPCE

BUDOUCNOST: Příběh pokračuje

BUDOUCNO / 2023 >

DALŠÍ ROZVOJ KLINIKY 

Po 90 letech od svého založení, a 30 letech od znovuzrození, od roku 2023, směřuje Klinika Dr. Pírka do budoucnosti s jasnými vizemi, které se již začínají realizovat.

Investice směřují, po rozhodnutí majitelů Kliniky Dr. Pírka, do nejmodernějších technologií v chirurgii a ortopedii, otevře se pavilon zobrazovacích metod s magnetickou rezonancí atd.

 

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Systematicky je podporováno vzdělávání formou školení na evropských institutech, tak aby lékaři a další zdravotníci Kliniky byli připraveni na budoucnost moderního zdravotnictví.

 

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI 

Rozvojový program Kliniky se opírá o investice do moderních technologií.

Nové pracoviště magnetické rezonance zajistí významné zkrácení a zpřesnění diagnostiky pacientů s ortopedickými a neurologickými obtížemi.

Lékaři budou plánovat 3D operační výkony, a připravují se i na robotické operace v ortopedii, které zařadí Kliniku Dr. Pírka mezi evropská centra využívající této špičkové americké technologie při operacích kloubů.

Novým pavilonem zobrazovacích metod to ale nekončí.

Klinika Dr. Pírka má i další vize, například projekt oddělení následné rehabilitační lůžkové péče, a další projekty.

Budoucnost na Klinice Dr. Pírka již začala...

 

ZÁKLADNÍ PILÍŘE DALŠÍHO ROZVOJE KLINIKY Dr. PÍRKA

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Pavilon zobrazovacích metod - nové pracoviště magnetické rezonance je významnou investicí do budoucnosti Kliniky Dr. Pírka. Nejmodernější zařízení je zásadní pro vyšetření v oborech ortopedie, chirurgie, neurologie, mamologie a urologie. Umožní plánování 3D operací.

Robotické operace – implantace umělých kloubů. Jako první pracoviště v ČR připravuje Klinika Dr. Pírka technické podmínky na zavedení robotických operací, zároveň probíhá intenzivní školení lékařů na mezinárodní úrovni.

HERNIA centrum evropské kvality – chirurgie. Zavádění nových operačních postupů (kýly), s novým technickým vybavením (spolupráce s IRCAD).

Operace při onemocnění prsu – na základě kvalitní diagnostiky magnetickou rezonancí (omezení ostatních negativních dopadů).

Proktochirurgické výkony – méně invazivní (laser, HAL)

Diabetická retinopatie – diabetologie. Vybavení technologiemi s umělou inteligencí, včasná diagnostika a předcházení postižení zraku.

Gastroenterologie – nejnovější endoskopy a technika zvyšující bezpečí a komfort pacientů.

 

KVALIFIKACE ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

Soustavná podpora a komplexní vzdělávání na evropské i světové úrovni (IRCAD Univerzita , IBRA – Švýcarsko, Zimmer Biomed – USA,…)

 

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Klinika trvale podporuje moderní léčebné postupy, umožňující léčit vybrané případy v jednodenní chirurgii. Zavádí nové technologie a připravuje vybudování nového traktu jednodenní chirurgie.

BUDOUCNOST: Příběh pokračuje

Moderní technologie. Rozvojový program Kliniky se opírá o investice do moderních technologií.

BUDOUCNOST: Příběh pokračuje

Vzdělávání lékařů. Systematicky je podporováno vzdělávání lékařů na Klinice pod vedením odborníků, a školení na významných evropských institutech,

BUDOUCNOST: Příběh pokračuje

Budoucnost. Lékaři Kliniky Dr. Pírka se intenzivně připravují také na robotické operace.