OBSAH
EN RU
RECEPCE

Ochrana osobnosti (GDPR)

OCHRANA OSOBNOSTI (GDPR)

Úvodní informace

 V následujícím textu najdete informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká máte v souvislosti s tímto nakládáním práva. Informace pro Vás pravidelně aktualizujeme tak, aby vždy odpovídaly skutečnému stavu. 

V případě jakýchkoli nejasností ohledně skutečností obsažených v této informaci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Adresa: Na Celně 885, 293 01 Mladá Boleslav

E-mailová adresa: info@drpirek.cz

Telefon / Infolinka: 326 332 991

ID datové schránky: rspfw4s

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše organizace zřídila též pozici pověřence pro ochranu osobních údajů - v angličtině DPO - Data Protection Officer - (dále označován jen jako „pověřenec“), jehož úkolem je dohlížet zejména na to, že jsou Vaše osobní údaje v naší organizaci zpracovávány v souladu s právními předpisy. Pověřenec Vám rovněž rád zodpoví případné dotazy a můžete se namísto správce obrátit přímo na něj:

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Ivana Dufková

Adresa: Na Celně 885, 293 01 Mladá Boleslav

E-mailová adresa: it@drpirek.cz

 

Na ochranu osobních údajů a soukromí v České republice dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa: Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon: 234 665 111

web: www.uoou.cz

 

Dokument ke stažení (.pdf)

 

Ochrana osobnosti (GDPR)

Pověřenec. Naše organizace zřídila též pozici pověřence pro ochranu osobních údajů.