OBSAH
EN RU
RECEPCE

MUDr. Antonín Pírek: Na dobrém jméně záleží

PŘÍBĚH ZAKLADATELE

Mladý doktor Antonín Pírek byl v období první republiky inspirován výstavbou řady moderních zdravotnických komplexů (Bulovka), ale i menších ústavů s vysokou úrovní (například Sanatorium v Londýnské ulici v Praze). 

Své představy se rozhodl realizovat v Mladé Boleslavi, kde v té době fungovala pouze stará nemocnice. MUDr. Pírek se spojil s architektem Walenfelsem, který se pro Pírkovy představy nadchnul – a vypracoval projekt do té doby nevídané nemocnice: prosvětlené operační sály, pokoje s nízkými parapety tak, aby pacienti viděli do okolní přírody, teplé korkové podlahy tlumící zvuk,

V březnu 1934 začala na zelené louce výstavba, a za pouhých šest měsíců, v říjnu 1934 se slavnostně otevřelo Sanatorium MUDRa Antonína Pírka.

 

SPLNĚNÝ SEN

Zakladatel sanatoria byl sám úspěšný operatér, a tak není divu, že velkou pozornost věnoval Dr. Pírek operačnímu traktu s aseptickým sálem a reflekční klenbou přes dvě patra budovy.

Mimořádné na svou dobu bylo tzv. bezestinné světlo (svítidlo mimořádného výkonu od firmy Philips). Moderní zařízení a nábytek ovšem měly i pokoje pro pacienty – a tak se Antonínu Pírkovi podařilo vybudovat skutečně moderní Sanatorium s příjemným ovzduším a rodinnou atmosférou.

Následovalo šest let, kdy Dr. Antonín Pírek realizoval úspěšně svůj velký sen.

 

TĚŽKÉ OBDOBÍ

Vše skončilo s protektorátem Čechy a Morava a se začátkem druhé světové války.

V roce 1940 byl Dr. Antonín Pírek zatčen a za podporu odboje poslán  do koncentračního tábora. Válku přežil, ale po ní již jeho Sanatorium čekal žalostný osud postupně chátrajícího zdravotnického zařízení, které se změnilo na přetížené gynekologicko-porodnické oddělení mladoboleslavské okresní nemocnice.

MUDr. Antonín Pírek končil svou kariéru jako primář gynekologicko-porodnického oddělení Tanvaldské nemocnice.

 

NA DOBRÉM JMÉNĚ ZÁLEŽÍ

Celý svůj život věnoval MUDr. Antonín Pírek zásadě služby pacientům. Jeho krédo: "Jsme si dobře vědomi toho, že pracujeme v soukromém ústavě a existence naše jest závislá na dobrém jeho jméně.", které dnes zdobí průčelí nemocniční části Kliniky Dr. Pírka, je platné a závazné i pro dnešní lékaře a zdravotní personál Kliniky.

MUDr. Antonín Pírek: Na dobrém jméně záleží

MUDr. Antonín Pírek: "Jsme si dobře vědomi toho, že pracujeme v soukromém ústavě a existence naše jest závislá na dobrém jeho jméně."

MUDr. Antonín Pírek: Na dobrém jméně záleží

Sanatorium MUDRa Antonína Pírka. Takový byl původní název soukromého ústavu otevřeného slavnostně za první republiky v říjnu 1934.