OBSAH
EN RU
RECEPCE

Totální náhrada kolenního kloubu

Telefon: 326 332 991

MUDr. Daniel Horáček

ORTOPEDIE: TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU

Anatomie kolenního kloubu

Kolenní kloub je tvořen stehenní kostí, holenní, lýtkovou kostí a čéškou. Kluzné povrchy kloubu jsou kryty hyalinní chrupavkou. Stabilita kolenního kloubu je dána kloubními vazy, menisky, svaly a kloubním pouzdrem. V bezprostředním okolí kloubu probíhají nervy a cévy zásobující dolní končetinu.

Postižení a artróza kolene (gonartróza)

Různé vývojové, poúrazové a pozánětlivé stavy mohou vést k poškození jednotlivých částí kloubu. Tyto stavy vedou až k artróze kolene. 

Projevy tohoto onemocnění jsou nejprve bolesti při zátěži, omezení pohybu, ztuhlost kloubu a posléze i klidové bolesti. Postupně dochází k deformitám končetiny, zejména ke změně osy končetiny.

 

Léčba gonartrózy

Léčbu samotnou lze rozdělit na postupy konzervativní tzn. neoperační a postupy operační. 

V počátečních stádiích gonartrózy využíváme především farmakologické a rehabilitační postupy, velký důraz klademe na vhodnou volbu sportovních aktivit. 

Vhodná je především cyklistika a plavání. Neméně důležitou součástí léčby je kontrola hmotnosti pacienta. 

Operační léčba zahrnuje léčbu artroskopickou i otevřené operační techniky. 

Artroskopicky je možné řešit poškození menisků, ošetření chondrálních defektů a ostatní poškození kolene. 

Otevřené operační techniky zahrnují především osteotomie ke korekci osy končetiny a implantace totálních endoprotéz kolenního kloubu. Při rozhodování o indikaci konkrétního operačního řešení jsou vždy rozhodující obtíže pacienta indikující stupeň poškození kloubu.

 

Umělý kloub – aloplastika – totální endoprotéza (TEP)

Aloplastika kolenního kloubu je náhrada poškozeného kloubu implantátem. Femorální i tibiální komponenta totální endoprotézy je nejčastěji tvořena slitinou kovů a fixována kostním cementem. Kluznou část totální endoprotézy tvoří polyethylenová vložka.

 

Předoperační příprava

Pacient před totální náhradou kloubu prochází sérií vyšetření, přičemž v průběhu celé předoperační přípravy je koordinován svým ošetřujícím lékařem. 

Nedílnou součástí předoperační přípravy je též vyšetření zánětlivých fokusů k vyloučení endogenních zdrojů infekce s cílem snížit riziko pooperačních komplikací. Výhodou je rovněž předoperační konzultace s anesteziologem naší Kliniky. 

 

Základní schéma předoperačního vyšetření:

1/ vyloučení zánětlivých ložisek (fokusů)

  • výtěr z nosu, krku na kultivaci
  • vyšetření moče (u žen lépe cévkované moče)
  • stomatologické vyšetření
  • gynekologické vyšetření

 

2/ předoperační interní vyšetření včetně laboratorního vyšetření

Provádí zpravidla ošetřující praktický lékař ve spolupráci s internistou tři týdny před operací,

Cílem je zajistit funkční stabilitu a rezervy pacienta zvládnout operační výkon a pooperační rehabilitaci.  Zajistit náležitou bezpečnou úpravu trvalé medikace léky, pokud je potřeba.

Před operací je zvláštní pozornost věnována úpravě dávkování léků na ředění krve, léků na cukrovku. Nelze provést operaci a současně brát léky na ředění krve.

 

Standardně požadované vyšetření

  • EKG, RtgS+P,  
  • Vyšetření krve KO, INR APTT, Urea, kreatinin, Na, K, Cl, bili, ALT AST, glykemie, CRP
  • Vyšetření moče M+S
  • Ostatní vyšetření jsou požadována v případě jiných chronických onemocnění.

 

Přijetí k operaciDen před operací v 11.00 hod. / Pacient se v den přijetí může nasnídat a pít tekutinyK přijetí si sebou vezme léky v originálním balení, pokud nějaké používá

 

Operace

Před operací – operatér podrobně seznámí pacienta s operačním postupem, alternativami operace a pooperačním léčením. 

Doba, kterou pacient stráví na operačním sále je individuální. Po příchodu do našeho zařízení pacienta navštíví anestesiolog a dohodne s pacientem vhodný způsob anestesie a pooperační analgesie V průběhu operace a bezprostředně po operaci využíváme postupy a systémy, které šetří krevní ztráty.

 

Pooperační doléčení

Po operaci je pacient sledován na pooperačním oddělení, kde je jeho stav trvale monitorován. 

Další léčba pak probíhá na monitorovaných lůžkách našeho zařízení, kde se o pacienta stará tým zkušených sester, lékařů ortopedů a fyzioterapeutů. Pacient má po celou dobu pobytu svého osobního fyzioterapeuta. 

Průměrná doba hospitalizace po operaci je jeden týden. Za tuto dobu pod vedením fyzioterapeutů se pacient naučí základní soběstačnosti a chůzi po rovině i do schodů. 

Po této době je pacient obvykle schopen propuštění do domácího léčení. Podle průběhu léčení a v závislosti na zajištění domácího zajištění po propuštění může pacient na doléčení zůstat na naší Klinice nebo můžeme zajistit překlad do příslušného rehabilitačního ústavu nebo lázeňského ústavu.  

Podrobný popis pooperační rehabilitační péče v průběhu hospitalizace viz. "Rehabilitační standardy v ortopedii".

 

Komplikace a rizika

O všech rizicích budete podrobně seznámen lékařem při ambulantním vyšetření. Lékař rovněž rád odpoví na vaše další dotazy.

Režimová doporučení pro pacienty po totální náhradě najdete přehledně na našich stránkách a budou Vám znovu opakovaně připomenuty během pobytu u nás. 

Viz. Informované souhlasy

 

Totální náhrada kolenního kloubu

Totální náhrada kolenního kloubu. Aloplastika kolenního kloubu je náhrada poškozeného kloubu implantátem.

Totální náhrada kolenního kloubu

Anatomie. Kolenní kloub je tvořen stehenní kostí, holenní, lýtkovou kostí a čéškou.

Totální náhrada kolenního kloubu

Artróza kolene. anatomický model kolene zobrazující progresi osteoartrózy kolene, která končí operací totální náhrady kolenního kloubu.

Totální náhrada kolenního kloubu

Onemocnění. Projevy jsou nejprve bolesti při zátěži, omezení pohybu, ztuhlost kloubu a posléze i klidové bolesti.