Vnitřní řád | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Vnitřní řád

 

     Vážení pacienti,

kolektiv našich zaměstnanců Vás vítá na naší klinice. Velice si vážíme, že jste si vybrali naší kliniku. Snahou našeho kolektivu je dokonale pečovat o Vaše zdraví. K zajištění správného chodu si Vám dovolujeme předložit vnitřní řád.

Vnitřní řád je závazný pro všechny pacienty léčené na Klinice Dr. Pírka s.r.o. v Mladé Boleslavi. Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny. Věříme, že dodržování našich doporučení a pokynů Vám i ostatním pacientům zpříjemní pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Po dobu pobytu o Vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. 
Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením staničních sester a hlavní sestry.

·Po přijetí na oddělení se seznamte s požárními poplachovými směrnicemi 
a únikovými cestami, které jsou umístěné na stěnách chodeb. V případě vzniku požáru nebo jiné nepředvídané situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny zaměstnanců kliniky.

·Při přijetí na naše lůžkové oddělení budete označeni identifikačním náramkem. Tento náramek nám umožňuje Vaši bezpečnou identifikaci při všech zdravotnických činnostech. Tímto Vás prosíme, o Vaši spolupráci. 

·Nevstupujte prosím, bez vážného důvodu a bez vyzvání do služebních místností na oddělení.

·Při přijetí na kliniku si uložte své šaty na vyhrazené místo určené zdravotnickým personálem příslušného oddělení.

·Máte-li při přijetí na kliniku u sebe větší částku peněz, cenné předměty, je nutné, abyste je proti potvrzení předali k úschově. Jen v tomto případě můžete uplatňovat vůči klinice nárok na náhradu případných ztrát.

·Vlastní elektrické přístroje a zařízení můžete používat pouze se souhlasem ošetřujícího personálu.

·Na kliniku je zákaz vnášení jakékoliv zbraní, ostrých, bodných nebo jinak nebezpečných předmětů a nebezpečných chemických látek.

·Všechny léky během pobytu na klinice Vám předepisuje Váš ošetřující lékař 
a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou na kliniku a odevzdejte je po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře.

-žádné léky neberte sami – myslete na to, že léky, které jsou Vám předepsány, mohou být negativně ovlivňovány léky, jež jste si „naordinovali“ sami

-léky smí samostatně podávat k tomu kvalifikovaný zdravotní pracovník

-ptejte se, jaké léky a proč je dostáváte – máte právo na informace o lécích, které Vám byly naordinovány

·Po dobu Vašeho pobytu o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.

·Při přijetí budete podrobně informováni o povaze, příčině a původu nemoci. Budete informováni o účelu, povaze, přínosu a možných důsledcích zvolených léčebných postupů. Dále budete informováni o jiných možnostech poskytování zdravotní péče. Budete informování o doporučeních a možných důsledcích v další léčbě.

·Můžete se vzdát práva na podání informací o zdravotním stavu nebo můžete vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu.

·Při přijetí do péče můžete určit osoby, které mohou být informovány o zdravotním stavu. Telefonické informace jsou podávány pouze výjimečně, na základě potvrzení totožnosti kontrolou hesla osobě, kterou jste určili. Informace o zdravotním stavu podává pouze lékař. Všeobecná sestra podává informace pouze v rámci své odborné způsobilosti.

·Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze může být zadržena pouze v nezbytném rozsahu na nezbytně dlouhou dobu.

·Při přijetí je pacient předem informován o platbách v souvislosti s poskytovanou péčí. Platby jsou hrazeny při propuštění v hotovosti nebo po dohodě bankovním převodem, či platební kartou. 

·Při vizitě nebo vyšetřeních na pokoji máte právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí. Na vícelůžkových pokojích mohou být prováděny vizity při současné přítomnosti dalšího pacienta, ale vždy máte právo požadovat nepřítomnost dalších osob v rámci práva na soukromí.

 

6:00 - 7:00

měření teploty, krevního tlaku, odběry biologického materiálu (krev, moč..), ranní toaleta

6:50 – 7:00

ranní vizita

7:30 - 8:30

snídaně

11:30 - 12:00

oběd

14:00

svačina

17:30

večeře

19:00

večerní vizita

21:00

diabetická druhá večeře

 

·Udržujte čistotu na pokojích, chodbách, na toaletách a v koupelnách.

 

Tento dokument byl vydán dne 1.11.2022.

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.