RHB standardy po TEP | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

RHB standardy po TEP

Standardy  poskytování  rehabilitační  péče  po  totální  endoprotéze  (TEP) kyčelního  kloubu  na  Klinice  Dr. Pírka s.r.o.

Předoperační fáze:

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření na začátku hospitalizace, se zaměřením na pohybový aparát

Psychologická příprava (vysvětlení průběhu fyzioterapie po operaci).

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika.

Nácvik izometrického cvičení (m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva).

Nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje s využitím polštáře mezi koleny (informace o zakázaných pohybech).

Nácvik chůze o berlích. Příprava kompenzačních pomůcek pro chůzi po operaci.

Nácvik samostatnosti a sebeobsluhy. 

Pooperační péče po TEP kyčelního kloubu 0. až 14. pooperační den

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci na JIP ortopedického oddělení a následně na standardním pokoji ortopedického oddělení. Základní vstupní podmínkou k fyzioterapii je zejména celkově dobrý zdravotní stav a spolupráce pacienta. Po celou dobu rehabilitace postupujeme v terapii s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta.

0. den

Polohování vleže na zádech, operovaná dolní končetina v mírné abdukci, molitanový polštář mezi koleny, podložené paty. Kyčelní a kolenní kloub v semiflexi, ve středním rotačním postavení, dle potřeby korýtko – derotační bota.

Respirační fyzioterapie.

Kryoterapie dle indikace ošetřujícího lékaře po celou dobu hospitalizace.

1. den

Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení, samostatném pohybovém režimu bez dohledu fyzioterapeuta a o zakázaných pohybech po TEP.

Polohování na zádech jako 0. den. Poloha na boku – molitanový čtverec mezi koleny, podložený bérec.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika jako prevence komplikací imobilizace.

Celkové kondiční cvičení volnými klouby.

Aktivní pohyb s dopomocí do flexe v rozsahu 40° v operovaném kyčelním kloubu.

Vertikalizace dle stavu – sed, stoj, chůze.

Sebeobsluha, samostatnost.

Od 2. dne

Nácvik samostatného polohování v leže na zádech a na boku, nácvik sebeobsluhy.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému na lůžku a v sedu – cvičení dolních končetin v otevřených pohybových řetězcích s a bez dopomoci fyzioterapeuta.

Centrace, senzomotorické a proprioceptivní cvičení.

Nácvik vertikalizace.

Stereotyp chůze, trojdobá chůze s odlehčením operované končetiny. Dle možností pacienta možnost postupně zvyšovat zatížení operované dolní končetiny 30 až 50% tělesné váhy.

Od 3. dne fyzioterapie postupně rozšiřována o:

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému, senzomotorické a proprioceptivní cvičení na lůžku, v sedu, ve stoji u opory.

Nácvik samostatnosti v sebeobsluze a mobilitě – chůze bez doprovodu fyzioterapeuta, eventuálně ošetřujícího personálu.

 Od 5.–6. dne do ukončení hospitalizace tj. 12. až 14. den po operaci se fyzioterapie rozšiřuje o:

Nácvik samostatného polohování v leže na břiše.

Nácvik chůze po schodech a v terénu.

Využití cvičebních pomůcek v exteriéru Kliniky Dr. Pírka s.r.o.

Posilování svalstva dolních končetin na horizontálním rotopedu.

Péče o jizvu s možností využití laseru a měkkých technik k ovlivnění otoků operované končetiny

Literatura:

KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1

 

Standardy  poskytování  rehabilitační  péče  po  totální  endoprotéze  (TEP) kolenního  kloubu  na  Klinice  Dr. Pírka s.r.o.

Předoperační fáze:

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření na začátku hospitalizace, se zaměřením na pohybový aparát.

Psychologická příprava (vysvětlení průběhu fyzioterapie po operaci).

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika.

Nácvik izometrického cvičení (m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva).

Nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje s využitím polštáře mezi koleny (informace o zakázaných pohybech).

Nácvik chůze o berlích. Příprava kompenzačních pomůcek pro chůzi po operaci.

Nácvik samostatnosti a sebeobsluhy. 

Pooperační péče po TEP kolenního kloubu 0. až 14. pooperační den

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci na JIP ortopedického oddělení a následně na standardním pokoji ortopedického oddělení. Základní vstupní podmínkou k fyzioterapii je zejména celkově dobrý zdravotní stav a spolupráce pacienta. Po celou dobu rehabilitace postupujeme v terapii s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta.

 

0. den

Polohování vleže na zádech, operovaná dolní končetina v mírné abdukci, podložené paty. Kyčelní a kolenní kloub v semiflexi, ve středním rotačním postavení.

Respirační fyzioterapie.

Kryoterapie dle indikace ošetřujícího lékaře po celou dobu hospitalizace.

1. den

Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení, samostatném pohybovém režimu bez dohledu fyzioterapeuta a o zakázaných pohybech po TEP.

Polohování na zádech jako 0. den. Poloha na boku – molitanový čtverec mezi koleny, podložený bérec.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika jako prevence komplikací imobilizace.

Celkové kondiční cvičení volnými klouby.

Aktivní pohyb s dopomocí do flexe v rozsahu 40° v operovaném kolenního kloubu.

Vertikalizace dle stavu – sed, stoj, chůze.

Sebeobsluha, samostatnost.

Od 2. dne

Nácvik samostatného polohování v leže na zádech a na boku, nácvik sebeobsluhy.

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému na lůžku a v sedu – cvičení dolních končetin v otevřených pohybových řetězcích s a bez dopomoci fyzioterapeuta.

Centrace, senzomotorické a proprioceptivní cvičení.

Nácvik vertikalizace.

Stereotyp chůze, trojdobá chůze s odlehčením operované končetiny. Dle možností pacienta možnost postupně zvyšovat zatížení operované dolní končetiny 30 až 50% tělesné váhy.

Od 3. dne fyzioterapie postupně rozšiřována o:

Zvyšování rozsahu operovaného kloubu pomocí motodlahy v rozsahu 0 až 90° každý den s ohledem na individuální přístup operatéra.

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému, senzomotorické a proprioceptivní cvičení na lůžku, v sedu, ve stoji u opory.

Nácvik samostatnosti v sebeobsluze a mobilitě – chůze bez doprovodu fyzioterapeuta, eventuálně ošetřujícího personálu.

 Od 5.–6. dne do ukončení hospitalizace tj. 12. až 14. den po operaci se fyzioterapie rozšiřuje o:

Nácvik samostatného polohování v leže na břiše.

Nácvik chůze po schodech a v terénu.

Využití cvičebních pomůcek v exteriéru Kliniky Dr. Pírka s.r.o. v doprovodu fyzioterapeuta.

Posilování svalstva dolních končetin na horizontálním rotopedu.

Péče o jizvu s možností využití laseru a měkkých technik k ovlivnění otoků operované končetiny.

Literatura:

KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.