Poučení pro pacienty | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Poučení pro pacienty

Poučení po operaci totální kloubní náhrady

Každý pacient je unikátní, stejně jako každá operace, a proto konečné slovo při stanovování Vašeho režimu má vždy Váš operatér. Přesto existuje několik obecných zásad a doporučení, které naleznete níže. Pacienti po operaci totální náhrady velkého kloubu musí dodržovat určitá režimová opatření. Tato opatření můžeme zjednodušeně rozdělit na opatření dočasná, týkající se doby rehabilitace po operaci náhrady a dlouhodobá opatření, platná doživotně.

V období rehabilitace po operaci totální náhrady kyčelního kloubu je důležité především dodržovat pohybový režim proti vykloubení totální náhrady. Ta je závažnou komplikací, řešenou buď reposicí, obvykle v celkové anestesii, případně při její nemožnosti opakovanou operací. Je důležité vyvarovat se hlubokého sedu na nízké předměty, typicky například pohovky, nekřížit nohy přes sebe a vyvarovat se hlubokých předklonů.

Možnost zatěžovat operovanou končetinu po operaci totální náhrady kyčle nebo kolena, stejně jako intenzita rehabilitace je velmi individuální a vždy podléhá pokynům operatéra, který ji řídí individuálně dle operačního nálezu a průběhu rehabilitace pacienta. Při dobré kvalitě kosti a kondici pacienta obvykle začíná rehabilitace první den po operaci a od druhého dne probíhá vertikalizace pacienta. Délka pracovní neschopnosti u pacientů v produktivním věku je opět velmi individuální a závisí na kondici pacienta a jeho motivovanosti. Obě tato doporučení ovšem berte jako obecná, konečné slovo má vždy Váš operatér.

Z dlouhodobých režimových opatření po operaci totální náhrady je nejdůležitější prevence infekce. Infekce může na totální kloubní náhradu přejít prakticky z kterékoliv lokality vašeho těla, nejčastěji krevní cestou. Nejčastějšími zdroji mohou být infekce v dutině ústní, infekce močových cest, dýchacího ústrojí, zažívacího traktu a u žen gynekologické infekce. Při extrakcích zubů a veškerých chirurgických zákrocích by měl být Váš lékař informován o tom, že máte implantovánu totální náhradu a zajistit krytí výkonu pomocí antibiotik.

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.