Současnost nemocnice | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Současnost nemocnice

Moderní pracoviště ortopedie, chirurgie a specializované ambulantní péče.

Klinika i její vybavení po rekonstrukci realizované v letech 1993 , 2013 a otevření nových púrostor 2018, 2020 splňuje všechny požadavky na provoz zdravotnického zařízení v Evropské unii.

2017, 2020 absolutní vítěz  soutěže - Kvalitní a bezpečná nemocnice

2018 nově otevřena ambulantní část Kliniky Dr.Pírka - ortopedie, chirurgie, fyzioterapie, gastroeneterologie, kardiologie, neurologie, anesteziologická ambulance

2020 nově pracoviště CHIRURGIE RUKY vedené  MUDr.,Radkem Kebrlem - dva operační sály,ambulance, pracoviště jednodenní i hospitalizační péče pro pacienty

V ortopedii si Klinika vydobyla jedno z předních míst v rámci České republiky co do počtu a kvality prováděných implantací kloubních náhrad, artroskopických operací a ortopedických operací ruky. Klinika byla jmenována referenčním a školícím pracovištěm v oblasti implantace kloubních náhrad a v oblasti artroskopických výkonů.  Artroskopické pracoviště je vybaveno technikou s nejvyšším stupněm 4K rozlišení, posilujícím dále bezpečnost poskytované péče. Rovněž standardně řešíme náročné případy reoperací kloubních náhrad. Vedle těchto výkonů je poskytována ortopedická péče v celém rozsahu mimo onkoortopedii a dětskou ortopedii. 

V oboru chirurgie jsou prováděny zákroky břišní chirurgie a ostatní výkony všeobecné chirurgie - operace na trávicím traktu, operace žil dolních končetin, operace prsu a další výkony. V oblasti plastické a estetické chirurgie nabízí Klinika celý sortiment výkonů plastické chirurgie.

V chirurgii ruky díky odborným schopnostem vedoucího lékaře MUDr.Radka Kebrleho a dokonalému technickému vybavení pracoviště vytváří unikátní projekt srovnatelný s jinými evropskými pracovišti.Pracoviště řeší nejen „ běžná „ onemocnění a postižení ruky, ale řeší rovněž  komplikované stavy následků dřívějších úrazů nebo předchozího léčení. Velkou částí je řešení akutních úrazů.  Díky odborným schopnostem a technickému vybavení realizujeme i složité případy definitivním ošetřením v jedné době s krátkou dobou hospitalizace.  Rozvíjí rovněž i výzkumné projekty.

Používané materiály, implantáty, kloubní náhrady a ostatní jsou vždy pouze od renomovaných předních světových výrobců. Ročně se provede více než 4500 operací. Díky přátelskému a příjemnému prostředí, osobnímu přístupu a kvalitě poskytované péče je Klinika rovněž vyhledávána osobnostmi kulturního a sportovního života.

V péči o pacienty je snaha zajistit klidné a domácí prostředí. V léčebných postupech jsou maximálně využívány technologie, které vedou k rychlému návratu pacientů do domácího prostředí a ke zkrácení hospitalizace.

Klinika má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Pacienti připlácejí pouze na nadstandardní služby.

Specifikem našeho zdravotnického zařízení je posílení osobní zodpovědnosti a důvěry pacienta ve vztahu k ošetřujícímu lékaři. Je zavedena kontinuita ambulantní a hospitalizační péče. Pokud je na základě ambulantní péče pacient indikován k operačnímu výkonu, může si zvolit svého operatéra. Indikující lékař je zpravidla rovněž členem operačního týmu. V pooperačním období si operatér opět převezme pacienta do ambulantní péče.

Klinika Dr.Pírka je pracoviště s osmdesátiletou tradicí. Po rekonstrukci ukončené v únoru 2013 patří mezi nejmodernější zdravotnická zařízení v ČR poskytující péči s vysokým standardem odpovídající 21. století.

Lůžková péče:

Ambulantní péče:

Klinika Dr.Pírka je nemocniční zařízení které má „jméno“.

Má jednoznačného vlastníka, který trvale preferuje další rozvoj zařízení a který umožní poskytovat zdravotní péči v moderním progresivním zařízení evropského formátu .

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.