Totální náhrada kyčelního kloubu | Klinika Dr. Pírka
326 332 991
Ortopedie

Totální náhrada kyčelního kloubu

Anatomie kyčelního kloubu

Kyčelní kloub je kulovitý kloub, tvořený pánevní jamkou (acetabulem) a hlavicí stehenní kosti. Kostěný základ pánevní jamky je doplněn o chrupavčité labrum. Oba povrchy kostí pokrývá u zdravého kloubu hyalinní chrupavka. Stabilita kyčelního kloubu je dána silným kloubním pouzdrem a přilehlými svaly, především m. iliopsoas, gluteálními svaly a hamstringy. V okolí kyčelního kloubu probíhají cévy a nervy zásobující celou dolní končetinu.

Artróza kyčle (koxartróza)

Jedná se o degenerativní nezánětlivé postižení struktur kyčelního kloubu, projevující se zpočátku zejm. bolestmi při pohybu a ztuhlostí kloubů. Později přichází i bolest klidová a noční. Velmi častou je též bolest tzv. startovací v ranních hodinách a po delším období nečinnosti.

Příčinou mohou být:

Léčba koxartrózy

Léčbu samotnou lze rozdělit na postupy konzervativní tzn. neoperační a postupy operační. V počátečních stádiích koxartrózy využíváme především farmakologických a rehabilitačních postupů, velký důraz klademe na vhodnou volbu sportovních aktivit. Vhodná je především cyklistika a plavání. Neméně důležitou součástí léčby je kontrola hmotnosti pacienta, coby prevence přetížení nosných kloubů. V pokročilém stádiu artrotického onemocnění kyčelního kloubu bývá již často nutné provést implantaci totální endoprotézy (TEP). Při rozhodování o indikaci operačního řešení jsou vždy rozhodující obtíže pacienta.

Umělý kloub – aloplastika – totální endoprotéza (TEP)

Aloplastika kyčelního kloubu je náhrada poškozeného kloubu implantátem.

Cementovaná endoprotéza:

Hybridní endoprotéza:

Necementovaná endoprotéza:

Předoperační příprava

Pacient před totální náhradou kloubu prochází sérií vyšetření, přičemž v průběhu celé předoperační přípravy je koordinován svým ošetřujícím lékařem. Nedílnou součástí předoperační přípravy je též vyšetření zánětlivých fokusů k vyloučení endogenních zdrojů infekce. Výhodou je rovněž možná konsultace s anesteziologem naší Kliniky. Anesteziolog na základě předložených vyšetření doporučí vhodný způsob anestezie a případně indikuje odběr krve (autotransfuze), která je pacientovi vrácena zpět na konci operačního výkonu.

Operace

Doba, kterou pacient stráví na operačním sále je individuální. Po příchodu do našeho zařízení pacienta navštíví anestesiolog a dohodne s pacientem vhodný způsob anestesie a pooperační analgesie V průběhu operace a bezprostředně po operaci využíváme postupy a systémy, které šetří krevní ztráty.

Pooperační doléčení

Po operaci je pacient sledován na pooperačním oddělení, kde je jeho stav trvale monitorován. Další léčba pak probíhá na nadstandardních lůžkách našeho zařízení, kde se o pacienta stará tým zkušených sester, lékařů ortopedů a fyzioterapeutů. Pacient má po celou dobu pobytu svého osobního fyzioterapeuta. Průměrná doba hospitalizace po operaci je do odstranění stehů (12-14 dnů). Za tuto dobu pod vedením fyzioterapeutů se pacient naučí základní soběstačnosti a chůzi po rovině i do schodů. Po této době je pacient obvykle schopen propuštění do domácího léčení. Podle průběhu léčení a v závislosti na zajištění domácího zajištění po propuštění může pacient na doléčení zůstat na naší Klinice nebo můžeme zajistit překlad do příslušného rehabilitačního ústavu nebo lázeňského ústavu. (dle doporučení zdravotních pojišťoven). Podrobný popis pooperační rehabilitační péče v průběhu hospitalizace viz. "Rehabilitační standardy v ortopedii".

Komplikace a rizika

Komplikace totální náhrady kyčle nejsou časté. Přesto k nim může dojít. Jsou to především vykloubení umělé náhrady kyčle, infekce endoprotézy, oslabení funkce nervů operované končetiny.

O všech rizicích budete podrobně seznámen lékařem při ambulantním vyšetření. Lékař rovněž rád odpoví na Vaše další dotazy.

Režimová doporučení pro pacienty po totální náhradě najdete přehledně na našich stránkách a budou Vám znovu opakovaně připomenuty během pobytu u nás. Viz. Informované souhlasy.

Naši odborníci

MUDr. Daniel Horáček

Primář ortopedického oddělení


Nahlédněte do ambulance našich ortopedů

Ortopedie

326 332 991

Ordinační hodiny

Po 7:00 - 18:00

Út 8:00 - 15:00

St 8:00 - 15:00

Čt 8:00 - 15:00

7:00 - 15:00

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.