OBSAH
EN RU
RECEPCE

Operativa s robotickým asistentem

Rozhovor s MUDr. Romanem Lehovcem z ortopedického oddělení Kliniky Dr. Pírka

Připravili jsme pro vás video rozhovor s MUDr. Romanem Lehovcem, který je jedním z odborníků Kliniky Dr. Pírka v oblasti nově zaváděných operací s pomocí robotického asistenta ROSA®.

Celý video rozhovor můžete shlédnout na tomto odkazu:

https://youtu.be/ZBJUOekmuMY?si=FYfFSnj-d19m2vP1

Přepis rozhovoru si můžete přečíst zde:

Vítáme vás u dalšího rozhovoru. Máme tu dnes pana doktora Lehovce, který je odborníkem v oblasti artroskopických operací a implantace kloubních náhrad dolních končetin na Klinice Dr. Pírka.

Pane doktore dobrý den, mohla bych se vás v první řadě zeptat, jestli byste se nám mohl krátce představit, a povědět nám něco o vaší odborné profesi?

Dobrý den, jmenuji se Roman Lehovec, jak už jste řekla pracuji na Klinice Dr. Pírka prakticky po celou svou profesní kariéru, nedávno bylo čtrnáctileté výročí mého nástupu na Kliniku, a zabývám se operativou velkých kloubů nejenom dolních končetin, ale i ramene. Což znamená kyčel, koleno, rameno prakticky v celé šíři od artroskopických rekonstrukcí po otevřenou operativu, a následně i výměny těchto kloubů.

My jsme se dnes sešli především proto, že se zde na Klinice Dr. Pírka, uskutečnila a zavedla první ortopedická operace s robotickým asistentem ROSA v České republice. Vy jste jeden z ortopedů, který se toho účastnil a absolvovali důkladnou přípravu na tuto novou technologii. Jak moc nové to pro vás, zkušeného lékaře s dlouholetou ortopedickou praxí, bylo a co jste se musel nového naučit?

Nové to pro nás určitě bylo, nicméně ne úplně nové, výměny kolenních kloubů u nás na Klinice jsou standardní součástí naší práce, věnujeme se tomu každý den, jsme na to zvyklí. To, co je nové je použití robotické asistence. A museli jsme se trošku přizpůsobit v našem uvažování, v tom, jakým způsobem dosahujeme výsledku. Robot nám určitě pomáhá v tom být přesnější, dokonalejší, ale cílíme stále na stejný cíl. To znamená správně anatomicky postavené a dobře vyvážené koleno, které pacientovi bude dobře sloužit.

Mohl byste nám přiblížit, jak takový robotický asistent ROSA vypadá?

Robotický asistent Rosa se skládá ze dvou jednotek, ta jedna je výkonná, to je robotické rameno přimontované na speciální jednotce. A ta druhá část se skládá z kamer, které pomáhají robotovi orientovat se v prostoru. Na základě těchto kamer a anatomických bodů, které mi do robota na začátku operace přeneseme, si následně v robotickém asistentovi nastavíme, jak chceme, aby výsledné řezy vypadaly. A jakým způsobem chceme, aby endoprotéza na konci byla postavená a vyvážená.

Jak už jsme zmínili nedávno zde proběhla první robotická operace. Jak to dopadlo, měl jste trému, případně bylo to pro vás hodně jiné než běžné operace, na které jste zvyklý?

Úplně jiné to nebylo, dělali jsme v podstatě to, co děláme dlouhá léta, i když trošku jiným způsobem. Myslím si, že operace dopadla dobře, pacient se chystá domů během několika dnů a cítí se velmi dobře. A to, co bylo jiné pro mě osobně, je spíš zvýšený zájem kolegů, pacientů a médií, na to nejsme zvyklí. Ale samotná práce na sále to je něco na co jsme zvyklí, a jsme schopní se oprostit od vlivů.

Komu byste ortopedickou operaci s robotickým asistentem doporučil, a proč?

V principu každému, protože operativa s robotickým asistentem je skutečně přesnější, v podstatě není rozdílu, jestli se jedná o osmdesátiletou babičku, anebo padesátníka, který má kolena nemocná ze sportu. Omezení v zásadě žádné není, implantace je opravdu v tomhle směru vhodná pro každého, kdo o ní má zájem.

Jak moc je pro vás důležitá možnost dalšího vzdělávání, kterou Klinika Dr. Pírka svým odborníkům umožňuje?

Pro mě velmi, protože Klinika mě po celou dobu mojí kariéry stran vzdělávání pečuje, měl jsem možnost zúčastnit se několika zahraničních stáží včetně 3měsíční stáže na klinice ve Phoenixu. A to, co teď tady probíhá s naším robotickým asistentem, tak vnímám jako další krok na cestě zlepšit se a poskytnout lepší péči našim pacientům.

Kdybyste na závěr mohl oslovit klienty, kteří váhají, zda zvolit tuto operaci s robotickým asistentem, a mohou mít nějaké obavy, co byste jim vzkázal?

Že obavy mít nemusejí, v operativě velkých kloubů máme u nás na Klinice velkou praxi, výsledky našich operací pravidelně kontrolujeme a sneseme srovnání se všemi významnými světovými pracovišti. A myslím si, že robotické operace, tak jako se to ukazuje ve světě, nám pomůžou tyto výsledky ještě dál zlepšit. Neznamená to, že by konvenční metoda operativy kolene byla špatná, ale doufáme, že pomocí robotické asistence dokážeme být ještě o chlup lepší.

Moc děkujeme za rozhovor. 

Operativa s robotickým asistentem

První operace s robotickým asistentem ROSA® v ČR se uskutečnila na Klinice Dr. Pírka.

Operativa s robotickým asistentem

MUDr. Roman Lehovec se připravuje na první robotickou operaci.

Operativa s robotickým asistentem

Robotická operace probíhá ve speciálním obleku operatérů.