OBSAH
EN RU
RECEPCE

Intenzivní kurz kolorektální chirurgie, IRCAD France, University hospital Strasbourg

Miniinvazivní, šetrné laparoskopické operace onemocnění tlustého střeva.

Klinika Dr. Pírka trvale usiluje o poskytovaní zdravotní péče pacientům na co nejlepší odborné úrovní a bezpečí. Naše pracoviště chirurgie je vybavováno nejmodernější technikou společnosti Olympus. 

S cílem zavádět moderní operační postupy do praxe Klinika vyslala MUDr. Marka Buriana k absolvování odborného kurzu na prestižní evropské pracoviště IRCAD France při Univerzitní nemocnici ve Štrasburku. Kurz pod vedením profesorů výzkumného pracoviště IRCAD umožnil našemu lékaři prohloubit znalosti v problematice šetrné laparoskopické operativy kolorekta. 

Chirurgie mílovými kroky směřuje k miniinvazivitě, šetrným praktikám a technologickým postupům, jejichž cílem je zkrátit hospitalizaci a minimalizovat možné komplikace. 

I když se zdá, že robotická a mini nvazivní chirurgie je na hony vzdálená naší každodenní praxi, opak je pravdou a robotická chirurgie během krátké doby ovládne chirurgický svět. Celosvětově miliardy pacientů nedostávají adekvátní chirurgickou péči a nejedná se pouze o rozvojové státy. Telemetrie a robotické operování nám umožní zpřístupnit adekvátní péči širší populaci pacientů. 

MUDr. Marek Burian na konci pobytu získal prestižní diplom úspěšného absolvování kurzu IRCAD ve francouzském Štrasburku.

Gratulujeme.

MUDr. Stanislav Najman, ředitel Kliniky Dr. Pírka

Intenzivní kurz kolorektální chirurgie, IRCAD France, University hospital Strasbourg

Výzkumné pracoviště IRCAD při Univerzitní nemocnici ve Štrasburku

Intenzivní kurz kolorektální chirurgie, IRCAD France, University hospital Strasbourg

Kurz probíhá pod vedením profesorů výzkumného pracoviště IRCAD France

Intenzivní kurz kolorektální chirurgie, IRCAD France, University hospital Strasbourg

Intenzivní kurz kolorektální chirurgie, IRCAD France, Štrasburk