Bezkrevnost operačních výkonů | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Bezkrevnost operačních výkonů

U všech výkonů prováděných na naší klinice, při nichž hrozí větší krevní ztráta jsou využívány s maximální pozorností všechny dostupné metody, které zajišťují bezkrevnost:

Autotransfuze

Autotransfuze je doporučována před plánovanými operačními zákroky s předpokládanou krevní ztrátou, jako jsou některé ortopedické nebo chirurgické operace. Jedná se na naší Klinice hlavně o operace kloubních náhrad kyčelního nebo kolenního kloubu, kde je často potřeba podat transfuze krve.

Jako autotransfuze je označován postup, při kterém je nemocnému vrácena jeho vlastní krev odebraná buď před operací nebo i během operace. Nejčastější formou je plánovaná autotransfuze, kdy je s dostatečným předstihem před plánovaným operativním zákrokem nemocnému odebrána jeho vlastní krev do zásoby a ta mu je pak podána v průběhu operace nebo po ní.

Hlavním cílem autotransfuze je zajistit pacientovi možnost nepodávat transfuze alogenní krve (od dárců) i v případě, kdy je aplikace krevního derivátu nezbytná.

Výhodou autotransfuze je snížení až vyloučení možných přenosů závažných infekčních onemocnění (AIDS, žloutenky a další) a vyloučení tvorby protilátek na červené krvinky. Tato situace nastává u pacientů, kteří opakovaně dostávají transfuze od dárců a je u nich riziko tvorby potransfuzních reakcí.

Autotransfuze indikuje ošetřující lékař, nejlépe anesteziolog v rámci předoperační anesteziologické konzultace v ambulanci kliniky. Ideální časový termín prvého odběru krve je tři týdny před operací. Počet jednotek a množství určí indikující lékař na základě vyšetření pacienta a zhodnocení laboratorních vyšetření. Nejčastěji doporučujeme dva odběry krve s odstupem 7 dní. Poslední odběr by neměl být méně než 4 dny před operací.

Ošetřující lékař zváží všechny možné kontraindikace odběru krve, upozorní pacienta na možná rizika (hematom v místě odběru, slabost a celková nevolnost po odběru, a to hlavně po rychlém opuštění transfuzního oddělení). Doporučujeme si zajistit v případě odběru autotransfuze doprovod domů, odvoz autem.

Pacient se nemusí bát přenosu infekčních chorob. Všechny používané pomůcky jsou na jedno použití.

Autransfuze není vhodné provádět u pacientů, kteří mají infekční onemocnění, mají nedostatek červených krvinek, mají některé poruchy srdečního rytmu, jsou méně než 6 měsíců po infarktu myokardu nebo mozkové příhodě. Indikace je vždy zvažována individuálně na základě aktuálního zdravotního stavu.

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci rychle najít vše, co Vám zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.