326 332 991

Naše nemocnice

O Klinice Dr. Pírka

Klinika Dr. Pírka je zdravotnické zařízení s více než osmdesátiletou tradicí. Poskytuje péči v oborech ortopedie, chirurge, ambulantní gastroeneterologie, neurologie, fyzioterapie a kardiologie. Klinika byla založena v roce 1934, což ji činí v rámci českého zdravotnictví mimořádným projektem. Je soukromým zdravotnickým zařízením ve vlastnictví rodiny Pírků, potomků MUDr. Antonína Pírka, který nemocnici založil. Je to nemocnice, která má „jméno“. Má jednoznačného vlastníka, který trvale preferuje další rozvoj zařízení a k tomu využívá všechny finanční prostředky zařízení.

Zdravotní péči zajišťuje stabilní tým  plně erudovaných lékařů a středního zdravotnického personálu. V ortopedii a chirurgii je poskytován cxelý komplex hospitalizační a ambulantní péče.

V ortopedii patří naše zdravotnické zařízení v ČR mezi přední pracoviště co do počtu a kvality prováděných operací kloubních náhrad a artroskopických operací. Vedle těchto výkonů je poskytována ortopedická péče v celém rozsahu mimo onkoorotopedii a dětskou ortopedii.

 

 

V oboru chirurgie jsou prováděny zákroky břišní chirurgie a ostatní výkony všeobecné chirurgie a plastické chirurgie jako operace na trávicím traktu, operace žil dolních končetin, operace prsu a další výkony. Výkony plastické chirurgie jsou prováděny v celém rozsahu.

Gastroenterologické oddělení Kliniky poskytuje ambulantní a jednodenní péči. Jsou prováděny vyšetření trávicího traktu (gastroskopie, koloskopie, odborná vyšetření a konsultace). Klinika Dr. Pírka je rovněž zařazena mezi centra programu MZ ČR screeningu kolorektálních nádorů.

Další ambulantní pracoviště fyzioterapie, kardiologie, neurologie poskytují péči v moderním prostředí s pomocí  kvalitního technického vybavení. 

Klinika Dr. Pírka má více než sto dvacet stálých zaměstnanců. Odborné schopnosti týmu jsou tím nejcennějším co Klinika má. Mimo to, Klinika realizuje dlouhodobý plán rozvoje a modernizace provozů Kliniky  Na přelomu roku 2012 a 2013 došlo k zásadní rekonstrukci Kliniky. Klinika Dr. Pírka se tak může řadit mezi nejmodernější zdravotnická zařízení. Cílem majitelů bylo vytvořit pracoviště odpovídající nejpřísnějším podmínkám EU jak technickou úrovní vybavení, tak komfortem péče o pacienty. Vybudován byl moderní trakt operačních sálů a sterilizačního centra.

Byla uskutečněna modernizace stávajících prostor lůžkových oddělení. V roce 2018 bylo otevřeno nové pracoviště odborných ambulancí, fyzioterapie, lékárny. Nový pavilon svojí architekturou a organizační strukturou je srovnatelný s předními pracovišti EU.

Součástí projektu realizace a instalace specializovaných zdravotnických technologií bylo vždy rovněž respektovat osobní potřeby pacientů. Stejně jako při založení Kliniky Dr. Pírka v roce 1934 byl kladen architektem Walensfeldem důraz na vytvoření prostor plných světla a optimizmu, tak i v současné době jsou architekty využívány designové technologie navozující přátelské prostředí a relaxaci .

 

 

Stejně jak velký důraz klademe na technické vybavení a prostředí Kliniky tak je důležitým faktorem pro Kliniku Dr.Pírka odborná úroveň a vzdělávání zaměstnanců. Vrcholem je spoluráce s americkou Mayo Clinic a národním centrem tkání a buněk.

Klinika Dr.Pírka je akreditovným pracovištěm a byla v roce 2017 vyhlášena absolutní vítěz  Kvalitní a bezpečná nemocnice roku 2017.

 

 

 

 

Dokument o klinice Dr. Pírka

 

Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!