Volby 2020 | Klinika Dr. Pírka
326 332 991

Volby 2020

Publikováno 10. 09. 2020, 13:40

Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. 2020

Pacienti, kteří budou v době voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. 10. 2020 hospitalizovaní na Klinice Dr. Pírka a mají trvalý pobyt ve Středočeském kraji, mohou do zastupitelstva Středočeského kraje odvolit pouze s voličským průkazem, vydaným obecním úřadem.

S voličským průkazem lze volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v němž je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 O vydání voličského průkazu může volič požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče osobně (nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. září 2020 do 16.00 hodin) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 25. září 2020) příslušnému obecnímu úřadu. Pro toto písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář a může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Podrobnosti najdete na webu ministerstva vnitra www.mvcr.cz, na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a na volebním serveru www.volby.cz

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2. a 3. 10. 2020

Mladá Boleslav není volebním obvodem do Senátu, tudíž volit zde do Senátu Parlamentu ČR není možné.


Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace, abyste rychle našli vše, co vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.